Giám Đốc Tài Chính

Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ - YBC

Số 4 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Tài Chính

Nhận thức được sự thay đổi rất lớn về vai trò và vị thế của CFO - Giám đốc tài chính trong giai đoạn hiện nay, mỗi một giám đốc tài chính CFO sẽ phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho sự ổn định và bền vững về tình hình tài chính, biết cách huy động vốn từ đâu và làm thế nào để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả nhất. Giám đốc tài chính CFO giờ đây như trái tim của doanh nghiệp là dòng tài chính có lưu thông một cách nhịp nhàng và linh hoạt hay không đều phụ thuộc rất lớn vào tài năng và cách thức họ điều hành. Khóa học sẽ trang bị cho học viên:
- Cải thiện các kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cao cấp.
- Quản trị tài chính dự án đầu tư - Báo cáo quản trị.
- Trải nghiệm với các tình huống áp dụng kỹ năng của một CFO.
- Trao đổi với các đồng nghiệp và giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong quản trị tài chính.
- Mở rộng cơ hội trở thành chuyên gia tài chính, giám đốc tài chính, kế toán trưởng tại các doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo, giám đốc, chuyên viên tài chính của doanh nghiệp.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Tài Chính


- Chân dung một CFO.
- Kế toán tài chính nâng cao CFO.
- Kế toán tập đoàn và hợp nhất báo cáo tài chính.
- Phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính.
- Mục tiêu quản trị tài chính của lãnh đạo.
- Quyết định đầu tư vốn.
- Quản lý vốn lưu động.
- Huy động vốn mua bán sáp nhập.
- Thông tin tài chính cho việc ra quyết định kinh doanh.
- Cơ cấu vốn tối ưu và các phương pháp xác định vốn tối ưu.
- Định giá doanh nghiệp, định giá chứng khoán.
- Thị trường chứng khoán
- Thuế và quản trị thuế.
- Quản trị rủi ro trong kinh doanh.
- Quản trị chiến lược.

Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ - YBC
Số 4 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 84838273885 - 84838273137
Website: http://www.ybahcm.com.vn - Email: info@ybahcm.com.vn
Tháng 12/1986, đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới đất nước. Trong đó trọng tâm là đổi mới nền kinh tế theo hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước, với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng thể của các thành phần kinh tế. Năm 1992, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam bắt đầu xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ mới thành lập sau thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam năm 1986. Ngay sau khi hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ, vào tháng 08/1993 một ban vận động thành lập hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh được thành lập bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh với mong muốn xây dựng mạng lưới hỗ trợ, chia xẻ kinh nghiệm trong kinh doanh và tham gia vào các hoạt động xã hội. Ngày 16/09/1994, ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh ra Quyết Định số 01/QĐTLH - 94 về việc quyết định thành lập Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh bao gồm 30 Hội viên sáng lập hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh và chính thức công nhận hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh là thành viên tập thể của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 30/09/1994, ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh ra tiếp Quyết Định số 02/QĐTLH-94 về việc quyết định công nhận ban chấp hành hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh bao gồm 01 Chủ Tịch, 03 Phó Chủ Tịch và 05 Ủy viên.Tuy nhiên, qua 04 nhiệm kỳ hoạt động Hội (từ năm 1994 đến trước tháng 07/2003), mặc dù hội doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh đã là thành viên tập thể của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh nhưng hội vẫn chưa được công nhận chính thức về mặt quản lý nhà nước (cụ thể là Hội chưa được cấp con dấu riêng trong quá trình hoạt động và giao dịch ).
  • » Xem thêm
    • Do vậy, hội phải xin phép các cơ quan hữu quan cho các hoạt động quan trọng. Ngày 30/07/2003 đánh dấu một sự kiện trọng đại của hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh, chủ tịch ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 2900/QĐ-UB về việc công nhận thành lập hội các nhà doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản