Leader Mindset

Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ - YBC

Số 4 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Leader Mindset

Mong muốn các nhà lãnh đạo có thể thay đổi mô thức lãnh đạo của doanh nghiệp nên chúng tôi đã khai giảng lớp học Leader Mindset dành cho các học viên. Chương trình học tạo sự đột phá trong mô thức (Mindset) tạo tiền đề dẫn dắt hành vi lãnh đạo của học viên từ vô thức dựa trên những mô thức của những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Phá bỏ các tác nhân cản trở khả năng lãnh đạo bẩm sinh trong tiềm thức mỗi người (Những tác nhân này hình thành từ khi được lĩnh hội qua môi trường giáo dục, lối sống, điều kiện sống). Tạo sự ảnh hưởng tích cực rõ nét đến nhận thức và cuộc sống thực tại. Thực hành và trải nghiệm các kỹ năng, phẩm chất, phong thái, tư duy và nguyên tắc lãnh đạo, nâng cao khả năng lãnh đạo và quản lý bản thân, gia đình, Doanh nghiệp trên quan điểm "Tu Thân – Tề Gia – Trị Quốc – Bình Thiên Hạ". Tạo môi trường tự rèn luyện và thay đổi rõ nét khả năng lãnh đạo trong kỷ nguyên mới.

Đối Tượng Tham Gia

Lãnh đạo, quản lý cao cấp của doanh nghiệp và những cá nhân mong muốn phát triển khả năng lãnh đạo của mình có hệ thống.

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học Leader Mindset


- Lãnh đạo bản thân
+ Lập trình mô thức lãnh đạo.
+ 5 kỹ thuật tâm lý thay đổi hành vi lãnh đạo.
+ Sứ mệnh của một nhà lãnh đạo.
+ Giá trị và niềm tin của một nhà lãnh đạo.
+ Xây dựng nguồn tham chiếu phát triển khả năng lãnh đạo.
- Lãnh đạo gia đình
+ Tuyên ngôn sứ mệnh gia đình.
+ Giá trị cốt lõi gia đình.
+ Văn hóa gia đình.
+ Kỹ năng lãnh đạo gia đình.
- Lãnh đạo người khác
+ Lãnh đạo trong kỷ nguyên mới.
+ Đánh giá khả năng lãnh đạo và phát triển khả năng lãnh đạo của mỗi cá nhân.
+ Phát triển kỹ năng và phẩm chất người lãnh đạo.
+ Ra quyết định đúng trong thời khắc áp lực.
+ Chìa khóa giải quyết 6 vấn đề kinh niên của tổ chức.
+ Tư duy hệ thống chiến lược dành cho lãnh đạo.
+ Mô hình 7 yếu tố chiến lược dành cho tổ chức.

Ưu Đãi Chung

Giảm học phí đối với doanh nghiệp hội viên YBA

Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ - YBC
Số 4 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 84838273885 - 84838273137
Website: http://www.ybahcm.com.vn - Email: info@ybahcm.com.vn
Tháng 12/1986, đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới đất nước. Trong đó trọng tâm là đổi mới nền kinh tế theo hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước, với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng thể của các thành phần kinh tế. Năm 1992, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam bắt đầu xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ mới thành lập sau thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam năm 1986. Ngay sau khi hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ, vào tháng 08/1993 một ban vận động thành lập hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh được thành lập bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh với mong muốn xây dựng mạng lưới hỗ trợ, chia xẻ kinh nghiệm trong kinh doanh và tham gia vào các hoạt động xã hội. Ngày 16/09/1994, ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh ra Quyết Định số 01/QĐTLH - 94 về việc quyết định thành lập Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh bao gồm 30 Hội viên sáng lập hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh và chính thức công nhận hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh là thành viên tập thể của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 30/09/1994, ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh ra tiếp Quyết Định số 02/QĐTLH-94 về việc quyết định công nhận ban chấp hành hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh bao gồm 01 Chủ Tịch, 03 Phó Chủ Tịch và 05 Ủy viên.Tuy nhiên, qua 04 nhiệm kỳ hoạt động Hội (từ năm 1994 đến trước tháng 07/2003), mặc dù hội doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh đã là thành viên tập thể của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh nhưng hội vẫn chưa được công nhận chính thức về mặt quản lý nhà nước (cụ thể là Hội chưa được cấp con dấu riêng trong quá trình hoạt động và giao dịch ).
  • » Xem thêm
    • Do vậy, hội phải xin phép các cơ quan hữu quan cho các hoạt động quan trọng. Ngày 30/07/2003 đánh dấu một sự kiện trọng đại của hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh, chủ tịch ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 2900/QĐ-UB về việc công nhận thành lập hội các nhà doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản