Viện Trao Đổi Văn Hóa Với Pháp - TP. Hồ Chí Minh IDECAF

31 Thái Văn Lung, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Viện Trao Đổi Văn Hóa Với Pháp - TP. Hồ Chí Minh IDECAF

Được thành lập năm 1982, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) là cơ quan trực thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Viện có chức năng đào tạo tiếng Pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố, phát triển mối hợp tác song phương Việt - Pháp trong lĩnh vực văn hóa. Xây dựng và phát triển hợp tác văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và tất cả các nước có sử dụng tiếng Pháp. Góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu học tập và thưởng thức nghệ thuật của công chúng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Cơ Sở Vật Chất Viện Trao Đổi Văn Hóa Với Pháp - TP. Hồ Chí Minh IDECAF

Viện Trao đổi Văn Hóa với Pháp - Thành Phố Hồ Chí Minh có cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, hiện đại, bao gồm các phòng ban cho Viện trưởng, phó viện trưởng, phòng đào tạo tiếng Pháp. Ngoài ra, Viện còn có nơi trình chiếu phim thường niên của các tuần lễ phim Pháp ngữ, tuần lễ phim châu Âu, phim tài liệu của các nước, liên hoan phim ngắn, và phòng Thư viện dành cho bạn đọc.

Thông Tin Liên Hệ Viện Trao Đổi Văn Hóa Với Pháp - TP. Hồ Chí Minh IDECAF

Viện Trao đổi Văn Hóa với Pháp - Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 31 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8)38295451 - Fax (84-8)38291424
Website: http://www.idecaf.gov.vn

Đồng bộ tài khoản