Tiếng Pháp Phổ Thông

Viện Trao Đổi Văn Hóa Với Pháp - TP. Hồ Chí Minh IDECAF

31 Thái Văn Lung, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Pháp Phổ Thông

Các lớp tiếng Pháp phổ thông dành cho tất cả mọi học viên trên 16 tuổi nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp. Học viên sẽ được luyện bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Các phòng họ đều được trang bị tivi, máy cassette và vidéo để giúp học viên có điều kiện luyện nghe – nói.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho tất cả mọi học viên trên 16 tuổi.

Thời Lượng

Mỗi khóa học kéo dài 11 tuần

Nội Dung Khóa Học Tiếng Pháp Phổ Thông


- Lớp vỡ lòng: dành cho người mới học tiếng Pháp
- Từ lớp 1 đến lớp 6 : trình độ Sơ cấp
- Từ lớp 7 đến lớp 12 : trình độ Trung cấp
- Từ lớp 13 đến lớp 18 : trình độ Nâng cao

Viện Trao Đổi Văn Hóa Với Pháp - TP. Hồ Chí Minh IDECAF
31 Thái Văn Lung, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84-8)38295451
Website: http://www.idecaf.gov.vn -
Được thành lập năm 1982, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) là cơ quan trực thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Viện có chức năng đào tạo tiếng Pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố, phát triển mối hợp tác song phương Việt - Pháp trong lĩnh vực văn hóa. Xây dựng và phát triển hợp tác văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và tất cả các nước có sử dụng tiếng Pháp. Góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu học tập và thưởng thức nghệ thuật của công chúng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.
Đồng bộ tài khoản