Báo Cáo Tài Chính (nâng cao)

Trung Tâm Đào Tạo Vietsourcing

Tầng 1 & 2, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Báo Cáo Tài Chính (nâng cao)

Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.
Khóa học Báo Cáo Tài Chính nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và đưa ra các đánh giá chuyên môn trong việc thực hiện và đánh giá các nguyên tắc và thực hành báo cáo tài chính trong các môi trường và tình huống kinh doanh khác nhau.

Đối Tượng Tham Gia

- Giám đốc điều hành
- Trưởng bộ phận
- Các cá nhân mong muốn nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm chuyên ngành

Thời Lượng

62 h

Nội Dung Khóa Học Báo Cáo Tài Chính (nâng cao)


- Thảo luận về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đạo đức của một kế toán
- Hành vi nghề nghiệp và việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán
- Các yêu cầu đạo đức trong việc lập Báo cáo tài chính và hậu quả của hành vi phi đạo đức
- Trách nhiệm xã hội
- Khung cơ sở báo cáo tài chính
- Ứng dụng, điểm mạnh và điểm yếu của khung cơ sở kế toán
- Đánh giá quan trọng về nguyên tắc và tập quán
- Báo cáo hoạt động tài chính của các tổ chức
- Báo cáo hoạt động tài chính
- Tài sản cố định
- Các công cụ tài chính
- Thuê tài sản
- Báo cáo bộ phận
- Báo cáo tài chính của tập đoàn
- Báo cáo tài chính của tập đoàn bao gồm cả báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Lợi nhuận gián đoạn và lợi nhuận liên tục
- Những thay đổi trong các cấu trúc tập đoàn
- Các doanh nghiệp nước ngoài và các giao dịch
- Các doanh nghiệp đặc thù và các giao dịch đặc thù
- Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp hành chính, tổ chức phi chính phủ và một số doanh nghiệp đặc thù
- Tái cấu trúc doanh nghiệp
- Ý nghĩa của những thay đổi trong quy định kế toán về báo cáo tài chính
- Ảnh hưởng của những thay đổi trong các chuẩn mực kế toán đối với các hệ thống kế toán
- Những thay đổi dự kiến trong các chuẩn mực kế toán
- Thẩm định hoạt động tài chính và vị thế của doanh nghiệp
- Việc tạo ra các chính sách kế toán phù hợp
- Phân tích và giải thích thông tin tài chính và đo lường đánh giá hoạt động
- Những vấn đề đang được quan tâm
- Báo cáo về trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Trung Tâm Đào Tạo Vietsourcing
Tầng 1 & 2, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Nguyễn Thị Mai Loan
Điện thoại: 0977119527
Website: http://vietsourcing.edu.vn - Email: edu@vietsourcing.com
Trung tâm Đào tạo Vietsourcing cung cấp các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và quản trị. Là Đối tác Đào tạo Chính thức chuẩn Vàng của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), Vietsourcing hướng tới trở thành điểm đến hàng đầu của doanh nghiệp và cá nhân cho các nhu cầu đào tạo chuyên môn. Với cam kết cùng với ACCA góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực ngành kế toán, kiểm toán và tài chính hùng mạnh, có trình độ chuyên môn cao, đủ sức hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các khóa đào tạo ACCA và FIA của Vietsourcing được các học viên đến từ các công ty kiểm toán lớn, các ngân hàng nước ngoài, các công ty đa quốc gia, các dự án và các công ty lớn của Việt Nam tin tưởng lựa chọn trong hành trình nhằm đạt được bằng cấp danh giá ACCA. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa học chuyên môn dành cho đối tượng học viên là giám đốc, giám đốc tài chính, kế toán trưởng, giám đốc kinh doanh, nhân viên văn phòng nhằm nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng và đưa ra giải pháp cho các vấn đề gặp phải trong công việc của học viên. Đồng thời, Vietsourcing cũng tiến hành xây dựng và thực hiện đào tạo các khóa học được thiết kế riêng, phù hợp với yêu cầu và điều kiện đặc thù của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản