Báo Chí Phát Thanh Truyền Hình

Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II - VOV College

75 Trần Nhân Tôn, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Báo Chí Phát Thanh Truyền Hình

Chương trình đào tạo báo chí phát thanh truyền hình được Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II giảng dạy với mục tiêu: Đào tạo sinh viên trở thành phóng viên, biên tập viên báo chí có trình độ văn hóa, chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc cao đẳng, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của ngành báo chí. Kết thúc chương trình các bạn sẽ biết được những kỹ năng kiến thức cơ bản của ngành phát thanh truyền hình. Qua đó các em nắm vững một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn và những nghiệp vụ cơ bản về báo chí. Am hiểu quy trình công nghệ sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự thi khác theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo, đã tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui và đạt điểm chuẩn trúng tuyển do trường quy định.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Báo Chí Phát Thanh Truyền Hình


- Khối kiến thức giáo dục đại cương.

 • Khoa học xã hội và nhân văn.
 • Ngoại ngữ.
 • Toán, Tin học, Khoa học tự nhiên.
 • Giáo dục thể chất.
 • Giáo dục quốc phòng.

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

 • Anh văn chuyên ngành.
 • Hệ thống PTTH và nguồn nhân lực trong lĩnh vực PTTH.
 • Lịch sử báo chí.
 • Pháp luật về báo chí và xuất bản.
 • Cơ sở lý luận báo chí truyền thông.
 • Ngôn ngữ báo chí.
 • Lao động sáng tạo của nhà báo.
 • Đạo đức nghề nghiệp nhà báo.
 • Kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh.
 • Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình.
 • Tin báo in, tin phát thanh.
 • Tin truyền hình.
 • Phóng sự báo in, phóng sự phát thanh.
 • Phóng sự truyền hình.
 • Phỏng vấn PT – TH.
 • Phát thanh trực tiếp.
 • Truyền hình trực tiếp.
 • Công tác biên tập.

Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II - VOV College
75 Trần Nhân Tôn, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38395266 - (08)38304318
Website: www.rtc2.edu.vn - Email: trg-ptth2@hcm.vnn.vn
Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II là trường cao đẳng công lập, đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề chuyên ngành phát thanh, truyền hình và truyền thông; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển của ngành phát thanh truyền hình và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trường cao đẳng phát thanh truyền hình II chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của bộ giáo dục và đào tạo, chịu sự quản lý về đào tạo nghề của bộ lao động thương binh và xã hội, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND thành phố Hồ Chí Minh nơi trường đặt trụ sở. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng. Trường có tên giao dịch quốc tế là Voice of Vietnam Broadcasting College II, viết tắt là VOV College.
Đồng bộ tài khoản