Công Nghệ Phát Thanh Truyền Hình

Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II - VOV College

75 Trần Nhân Tôn, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Phát Thanh Truyền Hình

Chương trình đào tạo công nghệ phát thanh truyền hình được trường chúng tôi giảng dạy với mục đích đào tạo sinh viên trở thành cán bộ kỹ thuật ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, chuyên ngành công nghệ phát thanh truyền hình có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc cao đẳng, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của kỹ thuật điện tử nói chung và kỹ thuật phát thanh truyền hình nói riêng. Sau khi hoàn thành chương trình học các bạn sẽ có kỹ năng khai thác, sử dụng và vận hành hệ thống thiết bị phát thanh truyền hình trong công tác sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, khai thác sử dụng các phần mềm biên tập âm thanh hình ảnh trong công tác sản xuất chương trình phát thanh truyền hình và khai thác, sử dụng và vận hành hệ thống thiết bị phát thanh truyền hình trong công tác truyền dẫn phát sóng.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề và tương đương; đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự thi khác theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của bộ giáo dục vào đào tạo, đã tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui và đạt điểm chuẩn trúng tuyển do trường quy định.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Phát Thanh Truyền Hình


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Các môn lý luận chính trị.
+ Khoa học xã hội và nhân văn.
+ Ngoại ngữ.
+ Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Kiến thức cơ sở.
+ Kiến thức chuyên ngành.

Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II - VOV College
75 Trần Nhân Tôn, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38395266 - (08)38304318
Website: www.rtc2.edu.vn - Email: trg-ptth2@hcm.vnn.vn
Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II là trường cao đẳng công lập, đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề chuyên ngành phát thanh, truyền hình và truyền thông; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển của ngành phát thanh truyền hình và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trường cao đẳng phát thanh truyền hình II chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của bộ giáo dục và đào tạo, chịu sự quản lý về đào tạo nghề của bộ lao động thương binh và xã hội, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND thành phố Hồ Chí Minh nơi trường đặt trụ sở. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng. Trường có tên giao dịch quốc tế là Voice of Vietnam Broadcasting College II, viết tắt là VOV College.
Đồng bộ tài khoản