Cài Đặt, Cấu Hình Và Quản Trị Hạ Tầng Ảo Hóa VMware vSphere v5.x

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS

Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học VMware vSphere v5.x

Khoá học cung cấp cho học viên kiến thức về công nghệ, giải pháp ảo hoá và các kỹ năng thực hành cài đặt, cấu hình và quản lý nền tảng ảo hóa vSphere của VMware. Khoá học này được xây dựng trên phiên bản sản phẩm vSphere ESXi 5.x và vCenter 5.x
Mục tiêu khoá học:
- Sau khi hoàn tất khoá học này, học viên có kỹ năng thực hiện
- Xây dựng giải pháp tổng quát cho doanh nghiệp dựa trên công nghệ ảo hoá
- Cài đặt và cấu hình vSphere ESXi v5.x
- Cài đặt và cấu hình các thành phần của vCenter Server
- Sử dụng vCenter Server để cấu hình và quản lý Networking & Storage
- Triển khai, quản lý và chuyển đổi hệ thống máy chủ vật lý sang máy chủ ảo hóa
- Quản lý các truy cập của người dùng đối với hạ tầng VMware
- Sử dụng vCenter Server trong việc giám sát hiệu năng của tài nguyên trong hệ thống
- Sử dụng vCenter Server trong việc triển khai và quản trị công tác mở rộng hệ thống
- Sử dụng tính năng VMware vSphere Update Manager để cài đặt các bản vá lỗi
- Sử dụng vCenter Server trong việc triển khai và quản trị tính năng sao luu phục hồi hệ thống.

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên viên quản trị hệ thống trong doanh nghiệp
- Kỹ sư vận hành hệ thống ESXi và vCenter Server

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học VMware vSphere v5.x


- Giới thiệu khóa học
+ Giới thiệu tổng quan khóa học
+ Tổng quan giải pháp Virtualization & Business Continuity
+ Tổng quan các giải pháp trên nền tảng ảo hóa
- Giới thiệu nền tảng ảo hóa của VMware
+ Giới thiệu về Ảo hóa, Máy chủ ảo và các thành phần của nền tảng vSphere
+ Giải thích các khái niệm về ảo hóa Server, Network và Storage
+ Hướng tiếp cận và triển khai vSphere đáp ứng lộ trình cho kiến trúc (Cloud Computing Architecture)
+ Cài đặt vSphere trên giao diện trực quan
- Khởi tạo hệ thống các máy chủ ảo (Virtual Machines)
+ Giới thiệu Virtual Machines, Virtual Machine hardware và Virtual Machine files
+ Triển khai một máy chủ ảo đơn lẻ
+ VMware vCenter Server
- Giới thiệu kiến trúc vCenter Server
+ Giới thiệu vCenter Server Appliance
- Cấu hình và quản lý vCenter Server Appliance
+ Quản lý hệ thống các Objects và Licenses trong vCenter Server Inventory
- Cấu hình và Quản lý hệ thống các Virtual Networks
+ Tạo và quản lý một Virtual Switch chuẩn
+ Tùy chỉnh các thuộc tính của Virtual Switch
- Quản lý hệ thống máy chủ ảo (Virtual Machine)
+ Sử dụng Templates và Cloning để triển khai nhiều Virtual Machine
+ Tùy chỉnh và quản lý các Virtual Machine
- Bảo vệ dữ liệu
+ Sao lưu các ESXi Hosts và vCenter Server
+ Các giải pháp sao lưu hệ thống các Virtual Machine
- Kiểm soát truy xuất và chứng thực
+ Kiểm soát truy xuất của người dùng thông qua Roles & Permissions
+ Cấu hình và quản lý ESXi Firewall
+ Cấu hình chế độ Lockdown cho ESXi

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS
Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)35563939
Website: http://thaison.edu.vn - Email: info@thaison.edu.vn
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Thái Sơn, là một trong số các công ty chuyên về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cùng những chiến lược phát triển rõ ràng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn phát huy tất cả những khả năng của mình để mang lại cho khách hàng công nghệ tiến tiến, dịch vụ hoàn hảo, những giải pháp tin cậy và phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản