Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cty CP Hợp Tác ĐT Và PT Nhân Tài - TALENT DTC.,JSC

Phòng 503 - Nhà F, Ngõ 28, Đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về chỉ huy trưởng công trình như:
- Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn luật xây dựng
- Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình
- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
- Quản lý khối lượng, tiến độ xây dựng công trình và tổ chức công trường xây dựng.
- Quản lý chi phí xây dựng công trình
- Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trên công trường xây dựng.
- Chỉ huy trưởng công trình với công tác quản lý an toàn lao động
- Một số điều cần biết đối với chỉ huy trưởng công trường

Đối Tượng Tham Gia

Nhân viên, quản lý của công ty xây dựng

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trung tâm

Nội Dung Khóa Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình


- Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn luật xây dựng
- Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình
- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
- Quản lý khối lượng, tiến độ xây dựng công trình và tổ chức công trường xây dựng.
- Quản lý chi phí xây dựng công trình
- Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trên công trường xây dựng.
- Chỉ huy trưởng công trình với công tác quản lý an toàn lao động
- Một số điều cần biết đối với chỉ huy trưởng công trường

Cty CP Hợp Tác ĐT Và PT Nhân Tài - TALENT DTC.,JSC
Phòng 503 - Nhà F, Ngõ 28, Đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng giao dịch
Điện thoại: 04.22.189.823
Website: http://www.daotaonhantai.com.vn - Email: congtydaotaonhantai@gmail.com
Công ty Cổ phần Hợp tác Đào tạo và Phát triển Nhân Tài là Công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Đào tạo và Tư vấn phát triển các kỹ năng cá nhân, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp. Các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết phục và thương lượng, kỹ năng quản lý thời gian… Các khóa học cung cấp cho người học các phương pháp và công cụ giao tiếp hiệu quả, các nguyên tắc cơ bản để xây dựng và duy trì các mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, các đối tác khách hàng và những người xung quanh. Với nhiều năm thực tế giảng dạy và tư vấn cho hàng loạt doanh nghiệp, các giảng viên và chuyên gia của Công ty hiểu rõ những vấn đề thực tế hiện nay của Bạn và Doanh nghiệp. Chính vì vậy các Chương trình của Công ty đã tiếp cận theo cách hợp nhất 3 yếu tố: Kiến thức, Kỹ năng, Kinh nghiệm... nhằm áp dụng thành công trong thực tế công việc của Bạn và Doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản