Chứng Chỉ Phân Tích Tài Chính CFA

Văn Phòng Đào Tạo Sunway - Hanu

Phòng 201, nhà B, Trường Đại học Hà Nội - Km9 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Chứng Chỉ Phân Tích Tài Chính

Nếu bạn đang suy nghĩ nghiêm túc về một nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chương trình CFA (Chartered Financial Analyst - chứng chỉ phân tích tài chính) có thể giúp bạn đạt được vị trí cao trong nghề nghiệp của mình. Được quản lý bởi Viện CFA, chương trình CFA cung cấp cho bạn một chương trình đào tạo cấp và chương trình kiểm tra nhằm mục đích mở rộng kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn liên quan đến ra quyết định đầu tư. Hoàn thành thành công chương trình và các yêu cầu liên quan sẽ mang lại cho bạn chứng chỉ CFA, một trong những chứng chỉ nghề nghiệp đáng tin cậy, có giá trị và được đánh giá cao nhất.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các bạn sinh viên, nhân viên muốn nâng cao trình độ của bản thân

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Chứng Chỉ Phân Tích Tài Chính


Môn học và các kỳ thi không còn ở mức độ cơ bản và mang tính giới thiệu, mà được thiết kế cho những người đang chuẩn bị làm việc trong môi trường có độ chuyên nghiệp cao. Các môn học của chương trình CFA được chia theo từng phần chính bao gồm:

  • Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (Ethics)
  • Phương pháp phân tích định lượng (Quantitative Analysis)
  • Phân tích báo cáo tài chính (Financial Reporting Analysis)
  • Kinh tế học (Economics)
  • Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)
  • Đầu tư cổ phiếu (Equity)
  • Đầu tư trái phiếu (Fixed Income Instruments)
  • Các công cụ phái sinh (Derivatives)
  • Các loại hình đầu tư khác (Alternative Investments)
  • Quản lý danh mục đầu tư (Portfolio Management)

Ưu Đãi Chung

- Ưu đãi về học phí khi đăng kí sớm.
+ Trước 31/5/2014 học phí 15.500.000 VNĐ
+ Trước 20/6/2014 học phí 17.200.000 VNĐ
+ Trước 1/7/2014 học phí 19.500.000 VNĐ
+ Sau 1/7/2014 học phí 22.700.000 VNĐ
- Ưu đãi đối với sinh viên: giảm 1.000.000 VNĐ.
- Ưu đãi đối với nhóm 3 người: giảm 1.000.000 VNĐ.

Văn Phòng Đào Tạo Sunway - Hanu
Phòng 201, nhà B, Trường Đại học Hà Nội - Km9 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng Sunway - Hanu
Điện thoại: 04.35544243
Website: http://sunway.hanu.vn -
Nỗ lực hợp tác giữa SunwayTES và trường Đại học Hà Nội (HANU) đã được ghi nhận vào ngày 28 tháng 11 năm 2008 bằng việc ký kết một Biên bản thỏa thuận ghi nhớ về sự hợp tác giữa hai tổ chức, thành lập đơn vị đào tạo Sunway-Hanu nhằm mục đích phát triển các khóa học chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả cao trong lĩnh vực kế toán, tài chính và các lĩnh vực liên quan. Các lớp học với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức sâu rộng của Trường Đại học Hà Nội và Sunway- TES đã được bắt đầu từ tháng 3 năm 2009, đáp ứng sự mong đợi của học viên cũng như từ các doanh nghiệp lớn nhỏ. Hiện nay văn phòng đang tổ chức đào tạo 03 chương trình với tỷ lệ đỗ các môn là trên 90%.
Đồng bộ tài khoản