Chuyên Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp

Chuyên Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp đào tạo cử nhân ngành Tài Chính Doanh Nghiệp có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản lý, nắm vững kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài Chính Doanh Nghiệp, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về Tài Chính Doanh Nghiệp trong các tổ chức. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Giải thích được nguyên lý căn bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng, giải thích được nguyên lý kế toán cơ bản và hệ thống thông tin kế toán
+ Hiểu những nghiệp vụ Tài Chính Doanh Nghiệp chủ yếu, hiểu các phương pháp, công cụ phân tích tài chính, hiểu hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tiền tệ, Tài Chính Doanh Nghiệp, hiểu nguyên lý căn bản về kinh tế và quản lý doanh nghiệp
- Kỹ năng
+ Kỹ năng căn bản: sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ( đạt trình độ tối thiểu TOEIC 350 hoặc DELF A2), sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập, phân tích và cung cấp thông tin, khả năng tư duy logic, biện chứng, tổng hợp, phân tích và phê phán, khả năng tự học một cách chủ động và độc lập, khả năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và thuyết trình, khả năng soạn thảo văn bản
+ Kỹ năng chuyên môn: khả năng diễn giải những thông tin tài chính từ các báo cáo kế toán và thị trường tài chính, khả năng lập, triển khai thực hiện và kiểm soát kế hoạch tài chính trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một tổ chức tín dụng, khả năng nhận biết và quản trị rủi ro tài chính trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một tổ chức tín dụng, khả năng diễn giải và phân tích các nghiệp vụ ngân hàng chủ yếu, khả năng thẩm định tài chính và lựa chọn dự án đầu tư
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
+ Khả năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả
+ Phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
- Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp: cử nhân Tài Chính Doanh Nghiệp có khả năng làm việc trong các tổ chức kinh doanh tiền tệ, các tổ chức Tài Chính, Ngân Hàng, các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý ở các vị trí công việc cụ thể: nhân viên ngân hàng, nhân viên bộ phận tài chính, cán bộ tư vấn Tài Chính Doanh Nghiệp,...
- Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp: sinh viên tốt nghiệp ngành Tài Chính Doanh Nghiệp có thể tiếp tục học các bậc trên đại học

Đối Tượng Tham Gia

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 120/160 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khoa học Mác - Lênin
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội - nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kiến thức cơ sở của nhóm ngành
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức chung của ngành
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành
+ Kiến thức bổ trợ
- Thực tập, kiến tập
- Khoá luận hoặc chuyên đề thay thế

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản