Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế Xã Hội

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thống Kê Kinh Tế Xã Hội

Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế Xã Hội đào tạo cử nhân ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế Xã Hội có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, năng động, sáng tạo, có khả năng tự lập nghiệp. Với mục tiêu đào tạo:
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh
- Có kiến thức chuyên sâu về Thống Kê Kinh Tế, có năng lực về tư vấn, tổ chức thu thập và phân tích số liệu Thống Kê Kinh Tế, hệ thống tài khoản quốc gia, phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô nền kinh tế quốc dân, từ đó đưa ra các dự báo ngắn hạn và dài hạn. Có khả năng soạn thảo các văn bản báo cáo phân tích thống kê trong các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh
- Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế và các thành phần kinh tế, các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội, giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối kinh tế, quản trị kinh doanh

Đối Tượng Tham Gia

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 120/169 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thống Kê Kinh Tế Xã Hội


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khoa học Mác - Lênin
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội - nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
- Thực tập, kiến tập
- Khoá luận hoặc chuyên đề thay thế

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản