Cơ Điện Tử - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội - HUBT

Số 29 A Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cơ Điện Tử

Cơ điện tử (Mechatronics) là một ngành kỹ thuật - công nghệ mang tính chất liên ngành (Cơ khí, Tin học, Điện tử và Tự động hóa) có phạm vi nghiên cứu và ứng dụng rất rộng. Chương trình đào tạo Cao đẳng kỹ thuật Cơ điện tử của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tập trung đào tạo về Cơ điện tử trong chế tạo máy. Sinh viên ra trường có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hay kinh doanh thương mại, dịch vụ về các sản phẩm cơ điện tử, hoặc tự mình thành lập doanh nghiệp để kinh doanh các sản phẩm này. Họ cũng có khả năng công tác trong các công ty kinh doanh sản phẩm tin học và làm công tác giảng dậy trong các trường đào tạo công nhân kỹ thuật.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cơ Điện Tử


Kiến thức giáo dục đại cương: 21 tín chỉ
- Triết học Mác-Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 159 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở
+ Vật liệu học
+ Sức bền vật liệu
+ Thuỷ khí kỹ thuật
+ Nguyên lý và Chi tiết máy
+ Điện kỹ thuật
+ Nhiệt kỹ thuật
+ Một số môn cơ sở khác
- Kiến thức ngành
+ Truyền động điện và Điện tử công suất
+ Chế tạo phôi
+ Công nghệ chế tạo máy
+ Kỹ thuật an toàn và môi trường
+ Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt
+ Máy công cụ và Máy CNC
+ Một số môn chuyên ngành khác
- Thực tập
+ Thực tập cơ khí và điện tử (18 tuần)
+ Thực tập kỹ thuật (9 tuần)
- Kiến thức bổ trợ:Tiếng Anh
- Thực tập cuối khóa. Thi tốt nghiệp.

Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội - HUBT
Số 29 A Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (043)6336507
Website: http://hubt.edu.vn - Email: tttt@hubt.edu.vn
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương (Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) làm Hiệu trưởng. Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (nhân kỷ niệm 10 thành lập) và Huân chương Lao động hạng Nhì (nhân kỷ niệm 15 thành lập)
Trường là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp sức, góp vốn để xây dựng và phát triển Trường bền vững, vì mục đích đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không vì mục đích lợi nhuận.
Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế thực hành và các nhà kỹ thuật thực hành, tạo nguồn nhân lực cho việc hình thành một dàn cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp - những “binh đoàn chủ lực” trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trường lấy đào tạo nghề nghiệp - thực hành làm định hướng chủ yếu, không chỉ quan tâm trau dồi kiến thức, mà trau dồi kiến thức phải đi đôi với rèn luyện kỹ năng thực hành, phát triển tư duy tìm tòi sáng tạo, kết hợp lý luận với thực tiễn; không chỉ quan tâm phát triển tài năng, mà phát triển tài năng phải đi đôi với bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhằm đào tạo thanh niên thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên.
Trường đã có 14 khoá tốt nghiệp với 30.000 sinh viên tốt nghiệp Đại học, 1.700 sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng và 370 học viên tốt nghiệp Thạc sỹ. Hầu hết đều nhận được việc làm ngay sau khi ra trường, với mức lương tương đối cao.
Đội ngũ giảng dạy của Trường gồm 1124 giảng viên cơ hữu, trong số đó, 130 có trình độ Tiến sĩ, Phó Giáo sư, và Giáo sư, 320 có trình độ Thạc sĩ, phần còn lại là Cử nhân, Kỹ sư.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản