Configuring The Microsoft Exchange Server 2007 (70-236)

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Configuring The Microsoft Exchange Server 2007 (70-236)

- Môn 5047A: dành cho những học viên mới bắt đầu làm quen với Microsoft Exchange Server, sẽ học cách cấu hình và quản lý một môi trường thông điệp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Học viên sẽ học cách cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 và quản lý định tuyến, truy cập của client, và sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. Họ cũng sẽ học cách quản lý địa chỉ và các đối tượng của người nhận chẳng hạn như hộp thư, nhóm, và thông tin liên lac.
- Môn 5049A: Môn này cung cấp cho các chuyên gia về thông điệp kiến thức và kỹ năng để quản lý những chính sách và bảo mật thông điệp. Học viên sẽ học cách bảo mật thông điệp và cách kết nối. Họ cũng sẽ học cách quản lý spam, anti-virus, và lọc nội dung. Và điều cuối cùng là học cách cài đặt và cấu hình một gateway.
- Môn 5050A: môn này dạy cho các chuyên gia về thông điệp cách khôi phục lại hộp thư và máy chủ trong các trường hợp sự cố khác nhau. Học viên sẽ học cách khôi phục full và dial-tone cho một mail server, cũng như sửa lại một cơ sở dữ liệu mail. Họ cũng sẽ được học cách khôi phục full cho Client Access servers, Hub Transport servers, Unified Messaging servers, và Edge Transport servers.

Đối Tượng Tham Gia

- Môn 5047A: dành cho những chuyên gia IT, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT chẳng hạn như quản trị mạng, hỗ trợ người dùng, hoặc quản trị hệ thống nhưng không có kinh nghiệm về Exchange Server, muốn học về Exchange Server 2007.
- Môn 5049A: dành cho những chuyên gia IT, đã có chút kinh nghiệm về Microsoft Exchange Server 2007, muốn học để biết hơn về Exchange Server.
- Môn 5050A: Môn này dành cho những người đã có kinh nghiệm về Exchange Server 2007 hoặc những phiên bản trước của Exchange Server. Những người này đã có kinh nghiệm trong việc cài đặt và cấu hình Exchange Server, cấu hình hộp thư, và hỗ trợ những client của Exchange Server. Những người bắt đầu học môn này phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản trị mạng hoặc quản trị windows server và một năm kinh nghiệm quản trị Exchange Server.

Thời Lượng

40 giờ.

Nội Dung Khóa Học Configuring The Microsoft Exchange Server 2007 (70-236)


- Exchange Server 2007 và Active Directory
- Cài đặt Exchange Server 2007.
- Cấu hình các luật của Mailbox server.
- Quản lý những thông tin của người nhận.
- Quản lý e-mail và danh sách địa chỉ.
- Quản lý truy cập của client.
- Quản lý Messaging Transport.
- Quản lý sao lưu và phục hồi.
- Duy trì hệ thống e-mail.
- Quản lý các tính năng anti-spam và antivirus.
- Cấu hình edge transport servers.
- Thi hành các chính sách thông điệp.

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản