Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Việt Bắc - VBU

Đường 1B, Đồng Bẩm, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử

Đào tạo cử nhân cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, và chuyên môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử; có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện - điện tử cơ bản; có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện - điện tử. Kỹ năng chuyên môn:
- Có tri thức cơ bản và khả năng thực hành về công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
- Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện - điện tử
- Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện - điện tử và chuyển giao công nghệ; có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ
- Có khả năng tham gia thiết kế tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện - điện tử
- Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc
- Có khả năng tham gia đào tạo nhân viên, công nhân kỹ thuật điện - điện tử

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử


- Kiến thức giáo dục đại cương: 32 tín chỉ
+ Những NL cơ bản của CN M-LN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối CM của Đảng CS VN
+ Tin học đại cương
+ Pháp luật đại cương
+ Hóa học đại cương
+ Vật lý đại cương
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73 tín chỉ
+ Hình họa-Vẽ kỹ thuật
+ Cơ sở lý thuyết mạch điện
+ Thí nghiệm Cơ sở lý thuyết mạch điện
+ An toàn công nghiệp
+ Kỹ thuật điện tử tương tự
+ Kỹ thuật điện tử số
+ Truyền động thủy lực và khí nén
+ Trang bị điện - điện tử cho các máy CN
+ Điều khiển logic khả trình (PLC)
+ Kỹ thuật Vi xử lý - Vi điều khiển
+ Điện tử công suất
+ Các quá trình gia công cơ bản
+ Vật liệu điện - Khí cụ điện
+ Máy điện
+ Một số môn cơ sở và chuyên ngành khác

Trường Đại Học Việt Bắc - VBU
Đường 1B, Đồng Bẩm, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường Đại Học Việt Bắc
Điện thoại: 02803755878
Website: http://www.vietbac.edu.vn - Email: daihocvb@vietbac.edu.vn
Trường Đại học Việt Bắc được thành lập theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg, ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ đại học cho Đất nước.
Nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, một trong ba trung tâm đào tạo đại học lớn nhất của cả nước, là điều kiện rất thuận lợi để Trường có thể thu hút và lựa chọn đội ngũ chuyên gia, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ cao, năng lực chuyên môn sâu, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Hầu hết đội ngũ giáo viên cơ hữu của Trường đã có kinh nghiệm trên dưới 20 năm giảng dạy đại học, có học hàm, học vị cao (Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ); nhiều người là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước, có nhiều các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế và đã viết rất nhiều giáo trình, sách giáo khoa cho đào tạo đại học. Hiện nay, Trường Đại học Việt Bắc có đội ngũ giảng viên gồm 195 người.
Sứ mạng:
Trường Đại học Việt Bắc là trường đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và hội nhập khu vực và quốc tế.
Tầm nhìn đến 2025:
Xây dựng Trường Đại học Việt Bắc thành một trường đại học có uy tín và là địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hiện đại ngang tầm với các trường đại học lớn trong nước, là địa chỉ đầu tư, hợp tác tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
  • » Xem thêm

    • Tôn chỉ:
      Trường Đại học Việt Bắc luôn lấy nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ làm mục tiêu hàng đầu; không nhằm mục đích lợi nhuận, tất cả dành cho đầu tư cơ sở vật chất, môi trường học tập, nghiên cứu khoa học tốt nhất cho sinh viên và giáo viên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản