Truyền Thông Và Mạng Máy Tính - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Việt Bắc - VBU

Đường 1B, Đồng Bẩm, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Và Mạng Máy Tính

Đào tạo cử nhân cao đẳng Kỹ thuật Truyền thông và mạng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, và chuyên môn ngành Truyền thông và mạng máy tính; hiểu biết về cấu hình và nguyên lý hoạt động của máy tính, thiết bị mạng; cấu trúc, nguyên lý, công nghệ của hệ thống mạng máy tính, kỹ thuật truyền số liệu để có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu trong truyền thông và mạng máy tính.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương căn cứ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Và Mạng Máy Tính


- Kiến thức giáo dục đại cương: 30 tín chỉ
+ Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối CM của Đảng CS VN
+ Tin học đại cương
+ Pháp luật đại cương
+ Vật lý đại cương
+ Đường lối QS của Đảng
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70 tín chỉ
+ Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị
+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
+ Kỹ thuật số
+ Kiến trúc máy tính
+ Tiếng Anh chuyên ngành
+ Ngôn ngữ lập trình C
+ Cơ sở dữ liệu
+ Kỹ thuật truyền số liệu
+ Lập trình hướng đối tượng
+ Mạng máy tính
+ Công nghệ Internet
+ Hệ điều hành UNIX
+ Quản trị mạng
+ Lập trình mạng
+ Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện
+ Mạng không dây
+ An toàn và bảo mật thông tin
+ Định tuyến liên mạng
+ Chuyển mạch liên mạng
+ Một số môn cơ sở và môn chuyên ngành khác

Trường Đại Học Việt Bắc - VBU
Đường 1B, Đồng Bẩm, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường Đại Học Việt Bắc
Điện thoại: 02803755878
Website: http://www.vietbac.edu.vn - Email: daihocvb@vietbac.edu.vn
Trường Đại học Việt Bắc được thành lập theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg, ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ đại học cho Đất nước.
Nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, một trong ba trung tâm đào tạo đại học lớn nhất của cả nước, là điều kiện rất thuận lợi để Trường có thể thu hút và lựa chọn đội ngũ chuyên gia, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ cao, năng lực chuyên môn sâu, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Hầu hết đội ngũ giáo viên cơ hữu của Trường đã có kinh nghiệm trên dưới 20 năm giảng dạy đại học, có học hàm, học vị cao (Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ); nhiều người là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước, có nhiều các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế và đã viết rất nhiều giáo trình, sách giáo khoa cho đào tạo đại học. Hiện nay, Trường Đại học Việt Bắc có đội ngũ giảng viên gồm 195 người.
Sứ mạng:
Trường Đại học Việt Bắc là trường đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và hội nhập khu vực và quốc tế.
Tầm nhìn đến 2025:
Xây dựng Trường Đại học Việt Bắc thành một trường đại học có uy tín và là địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hiện đại ngang tầm với các trường đại học lớn trong nước, là địa chỉ đầu tư, hợp tác tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
  • » Xem thêm

    • Tôn chỉ:
      Trường Đại học Việt Bắc luôn lấy nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ làm mục tiêu hàng đầu; không nhằm mục đích lợi nhuận, tất cả dành cho đầu tư cơ sở vật chất, môi trường học tập, nghiên cứu khoa học tốt nhất cho sinh viên và giáo viên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản