Công Nghệ Phần Mềm

Trường Genetic Computer School

Tầng 1 (tòa nhà 9 tầng), 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Phần Mềm

Mục tiêu:
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, sinh viên có kiến thức về hệ thống máy tinh, quản trị hệ thống mạng. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng phân tích, thiết kế triển khai và phát triển các website phức tạp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành công nghệ phần mềm

Thời Lượng

Hệ 3 năm chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic - Danang. Sau khóa học sinh viên sẽ nhận được bằng Higher Diploma của Singapore cấp

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Phần Mềm


- Giai Đoạn 1 (2 năm đầu theo học) Modules:
+ English I
+ Office Application
+ Advanced Mathematics
+ Computer Structure
+ IT Essentials
+ Office Computing
+ Introduction to Computer Systems and Programming
+ Computer Networks and Administration
+ Business Information Systems
- Giai đoạn 2 ( 1 năm cuối) Modules:
+ Advanced Programming
+ Graphical User Interface Design
+ IT Project Management
+ Model-View-Controller Pattern
+ English IV

Trường Genetic Computer School
Tầng 1 (tòa nhà 9 tầng), 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trường Genetic
Điện thoại: 05116566585
Website: http://genetic.udn.vn - Email: genetic@udn.vn
Trường Genetic Computer School được thành lập từ năm 1986 tại Singapore, là một trong những trung tâm hàng đầu đào tạo về chuyên ngành công nghệ thông tin. Trường được ủy quyền đào tạo của trung tâm quản lý chất lượng lao động Singapore (WSQ), cũng là một thành viên của hiệp hội các trường tư thục và cao đẳng (APSC) - một tổ chức đứng đầu cho tổ chức giáo dục Tư nhân. Đồng thời là trung tâm đào tạo và kiểm định (ATC) cho các chương trình CNTT quốc tế và là trung tâm kiểm tra cấp giấy phếp máy tính quốc tế (ICDL).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản