Quản Trị Kinh Doanh

Trường Genetic Computer School

Tầng 1 (tòa nhà 9 tầng), 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Mục tiêu:
Sau khi kết thúc giai đoạn 2, sinh viên nắm được kiến thức quản lý ngồn nhân lực, trang bị đầy đủ các kỹ năng quản lý chiến lược kinh doanh, tiếp thị. Sinh viên sẽ có kỹ năng quản lý dự án CNTT, quản lý hệ điều hành, thiết kế và các phương pháp an toàn thông tin trong môi trường doanh nghiệp. Sau khi kết thúc giai đoạn 2, sinh viên nắm được kiến thức quản lý ngồn nhân lực, trang bị đầy đủ các kỹ năng quản lý chiến lược kinh doanh, tiếp thị. Sinh viên sẽ có kỹ năng quản lý dự án CNTT, quản lý hệ điều hành, thiết kế và các phương pháp an toàn thông tin trong môi trường doanh nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Thời Lượng

Hệ 3 năm chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic - Danang. Sau khóa học sinh viên sẽ nhận được bằng Higher Diploma của Singapore cấp

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Giai Đoạn 1 (2 năm đầu theo học) Modules:
+ English I
+ Office Application
+ Advanced Mathematics
+ Computer Structure
+ IT Essentials
+ Office Computing
+ Introduction to Computer Systems and Programming
+ Computer Networks and Administration
+ Business Information Systems
+ English II
+ Mathematics for Computing
+ Programming – Algorithms and Data Structure
+ Web and Multimedia Design
- Giai đoạn 2 ( 1 năm cuối) Modules:
+ Human Resource Management
+ Business Strategy
+ Marketing
+ Professional Ethics and Security
+ Graphical User Interface Design
+ Operating Systems
+ English IV

Trường Genetic Computer School
Tầng 1 (tòa nhà 9 tầng), 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trường Genetic
Điện thoại: 05116566585
Website: http://genetic.udn.vn - Email: genetic@udn.vn
Trường Genetic Computer School được thành lập từ năm 1986 tại Singapore, là một trong những trung tâm hàng đầu đào tạo về chuyên ngành công nghệ thông tin. Trường được ủy quyền đào tạo của trung tâm quản lý chất lượng lao động Singapore (WSQ), cũng là một thành viên của hiệp hội các trường tư thục và cao đẳng (APSC) - một tổ chức đứng đầu cho tổ chức giáo dục Tư nhân. Đồng thời là trung tâm đào tạo và kiểm định (ATC) cho các chương trình CNTT quốc tế và là trung tâm kiểm tra cấp giấy phếp máy tính quốc tế (ICDL).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản