Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường

Trường Đại Học Bình Dương - BDU

504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường của Trường Đại Học Bình Dương đào tạo cử nhân Sinh Học Môi Trường với mục tiêu đào tạo: cung cấp kiến thức nền tảng về Công Nghệ Sinh Học và môi trường nhằm giúp sinh viên vận dụng sáng tạo trong phát triển các quy trình công nghệ tạo sản phẩm sinh học mới phục vụ cho công tác ngăn ngừa và cải tạo sự ô nhiễm môi trường. Việc làm sau khi tốt nghiệp: có khả năng làm việc tại các công ty xử lý môi trường, các đơn vị và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường, các nhà máy, các khu chế xuất, các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm và tái sinh môi trường bằng biện phát sinh học.

Đối Tượng Tham Gia

The quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu của tất cả các môn học: 144 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường


- Môn học theo chương trình: 62 môn 125 tín chỉ (Anh văn chuyên ngành, Kỹ thuật di truyền chuyên sâu, Quản lý môi trường, Vẽ kỹ thuật,...)
- Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 19 tín chỉ
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 - Phải Đạt 0 TC (Toán chuyên đề 1 (Xác suất thống kê), Vật lý đại cương 2)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 - Phải Đạt 3 TC (Công nghệ sinh sản, Miễn dịch học, Sinh lý động vật,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 - Phải Đạt 2 TC (Môi trường và con người, Phương pháp thống kê sinh học, Sinh thái học,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 04 - Phải Đạt 3 TC (Công nghệ sản xuất sạch hơn, Kinh tế môi trường, Thực tập phân tích môi trường,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 05 - Phải Đạt 4 TC (Công nghệ sinh học môi trường, Độc chất học môi trường, Sinh thái cảnh quan,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 06 - Phải Đạt 7 TC (Khóa luận tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp)

Trường Đại Học Bình Dương - BDU
504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Bình Dương
Điện thoại: 06503871601
Website: http://www.bdu.edu.vn - Email: info@bdu.edu.vn
Trường Đại Học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với hình thức đào tạo: đào tạo chính quy tập trung, đào tạo không chính quy (Vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa qua phát thanh, truyền hình, mạng Internet, đào tạo trực tuyến tại 30 cơ sở tỉnh thành trong cả nước), ngoài ra Trường Đại Học Bình Dương có chương trình du học tại các trường liên kết như: Hoa kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Các cấp đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học Liên thông, sau đại học (Thạc sĩ QTKD), chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa kỳ) cấp bằng. Với sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại Học Bình Dương có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - nhân văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo chương trình sau Đại học, Liên thông Đại học, Đại học hệ vừa học vừa làm, Đại học từ xa và Đào tạo hệ TCCN. Việc trường Đại học Bình Dương ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng thể hiện sự tương tác, gắn kết giữa các đơn vị trong toàn hệ thống rất chặt chẽ. Chính điều này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững của nhà trường.
Đồng bộ tài khoản