Cử Nhân Kế Toán Tài Chính

Trung Tâm Đào Tạo Quản Lý Và Công Nghệ Singapore - SMT

Phòng 609, Tòa nhà Bản Đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Kế Toán Tài Chính

Xuất phát từ nhu cầu xã hội ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực tài chính kế toán tại Việt Nam và tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam có thể theo học các chương trình quản trị kế toán tài chính theo chuẩn mực quốc tế ngay tại Việt Nam, trung tâm đã hợp tác với đại học Bradford đào tạo cử nhân kế toán tài chính. Chương trình nhấn mạnh đến tính thực tiễn, đảm bảo người học có thể đảm nhận các vị trí quản trị tài chính và kế toán ngay sau khi tốt nghiệp.Sau khi hoàn tất khóa học các học viên sẽ biết được những nguyên lý kế toán tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế và có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán tài chính.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Kế Toán Tài Chính


- Năm 1
+ Quản lý Marketing.
+ Quản lý nguồn nhân lực và thực hành quản lý.
+ Hệ thống thông tin kinh doanh.
+ Quản trị tài chính.
+ Quản lý hoạt động và sản xuất.
+ Kinh tế học kinh doanh.
- Năm 2
+ Thiết kế tổ chức và chuyển giao công việc.
+ Kế toán tài chính.
+ Kế toán cho các quyết định quản lý.
+ Kiểm toán.
+ Thuế và tài chính cá nhân.
+ Quản lý tài chính.
+ Kinh tế học của nền công nghiệp.
+ Luật và quản trị doanh nghiệp.
+ Thực hành kỹ năng quản trị.
+ Phương pháp lượng cho nhà quản lý.
+ Hệ thống quản lý và thông tin.
- Năm 3
+ Báo cáo doanh nghiệp và.
+ Kế toán quốc tế Kế toán chiến lược và kiểm soát quản lý.
+ Các vấn đề kế toán hiện đại.
+ Thị trường vốn, đầu tư và tài chính.
+ Tài chính quốc tế.
+ Tìm hiểu quản lý chiến lược.
+ Quản lý chiến lược ứng dụng.
+ Chiến lược kinh doanh quốc tế.
+ Môi trường kinh doanh toàn cầu.
+ Thương mại điện tử.
+ Luận văn kế toán.

Trung Tâm Đào Tạo Quản Lý Và Công Nghệ Singapore - SMT
Phòng 609, Tòa nhà Bản Đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84)435561888
Website: http://smt.edu.vn - Email: contact@smt.edu.vn, saleshn@smt.edu.vn
Singapore Management & Technology Training Centre (SMT) trực thuộc công ty cổ phần quản lý và công nghệ Singapore Hà Nội. Các cổ đông đều là những người có tâm huyết và kinh nghiệm lâu năm trong ngành giáo dục và đào tạo tại Singapore và Việt Nam. Giấy chứng nhận đầu tư số 011032000089 do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 5/3/2008 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 1302 do sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp ngày 4/11/2008. Với các lĩnh vực đào tạo: Tiếng Anh, quản trị kinh doanh, Marketing, thu mua và quản lý nguyên vật liệu, kỹ năng chuyên nghiệp. Với các đối tác chuyên nghiệp: Chartered Institute of Marketing - CIM (UK) - Management and Development Institute of Singapore - MDIS (Singapore) - Singapore Institute of Purchasing and Materia - Management SIPMM (Singapore) - International Business Development and Training IBDT (Singapore).
Đồng bộ tài khoản