Cử Nhân Tiếng Anh ( Bậc Đại Học)

Trung Tâm Đào Tạo Cử Nhân Đại Học Trực Tuyến - UNJ

Số 50A Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Tiếng Anh ( Bậc Đại Học)

Chương Trình Ngoại Ngữ hệ Đại Học đào tạo sinh viên sử dụng thành thạo Anh văn, Trung văn trong dịch thuật và nghiên cứu. có năng lực công tác trong các loại h́ình doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức xã hội. Đào tạo sinh viên có khả năng thích nghi với sự thay đổi của thị trường lao động trên lĩnh vực nghề nghiệp. Đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo tin học trong chuyên môn.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Tiếng Anh ( Bậc Đại Học)


- Năm 1
+ PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)
+ COM102 - Viết (tiếng Việt) (2 tín chỉ)
+ ENG106 - Đọc 1 (2 tín chỉ)
+ ENG107 - Viết 1 (2 tín chỉ)
Năm 2
+ CHI102 - Trung Ngữ Sơ Cấp 2 (2 tín chỉ)
+ CS201 - Tin Học Ứng Dụng (3 tín chỉ)
+ LAW201 - Pháp Luật Đại Cương (2 tín chỉ)
+ ENG206 - Đọc 2 (2 tín chỉ)
+ ENG207 - Viết 2 (2 tín chỉ)
Năm 3
+ CHI202 - Trung Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)
+ ENG308 - Nghe 3 (2 tín chỉ)
+ ENG309 - Nói 3 (2 tín chỉ)
+ ENG356 - Đọc 4 (2 tín chỉ)
+ ENG357 - Viết 4 (2 tín chỉ)
Năm 4
+ CHI302 - Trung Ngữ Cao Cấp 2 (2 tín chỉ)
+ LIN422 - Ngữ Nghĩa Học (trong tiếng Anh) (2 tín chỉ)
+ ENG423 - Dịch Thuật Khoa Học (2 tín chỉ)
+ ENG427 - Thời Sự Trong Nước - Việt-Anh (2 tín chỉ)
+ LIT376 - Văn Học Anh (3 tín chỉ)
+ ENG448 - Thực Tập Tốt Nghiệp (2 tín chỉ)

Trung Tâm Đào Tạo Cử Nhân Đại Học Trực Tuyến - UNJ
Số 50A Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 08-36018456
Website: http://e-university.edu.vn - Email: daotao@euninversity.edu.vn
Trung Tâm Đào Tạo Cử Nhân Đại Học Trực Tuyến trung tâm trực thuộc trường Đại học Duy Tân. Ban điều hành chương trình Cử nhân đại học trực tuyến của Đại học Duy Tân cho biết: Chúng tôi đã và đang ứng dụng mô hình tiến tiến của hệ thống giáo dục từ xa đang rất thịnh hành tại các đại học Hoa Kỳ, gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng E-Learning trên cơ cở hạ tầng công nghệ hiện đại do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Duy Tân phát triển. Tham gia chương trình, học viên được cấp phát miễn phí học liệu (được biên soạn ngắn gọn, súc tích, thuận lợi cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức). Trong suốt thời gian học và ôn tập, học viên và giảng viên làm việc qua mạng với tính tương tác cao.
Bên cạnh email, học viên và giảng viên còn liên lạc, gửi trao đổi và nhận phản hồi tức thời qua online forum. Còn với mạng e-Learning (học tập trực tuyến), người học có thể làm bài tập và nhận trả bài của giảng viên một cách thường xuyên. Ngoài ra còn có chế độ làm bài tập tương tác nhóm với các học viên khác qua Thực tế ảo Đại học Duy Tân trên mạng SecondLife.
Đồng bộ tài khoản