Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin ( Từ TC Lên ĐH)

Trung Tâm Đào Tạo Cử Nhân Đại Học Trực Tuyến - UNJ

Số 50A Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin ( Từ TC Lên ĐH)

Chương trình đào tạo cử nhân Công Nghệ Thông Tin nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết về Công nghệ Thông tin nói chung và chuyên sâu về từng chuyên ngành. Ngoài ra, chương trình còn chú ý đào tạo để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin ( Từ TC Lên ĐH)


- Năm 1
+ ENG201 - Anh Ngữ Trung Cấp 1 (2 tín chỉ)
+ COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)
+ PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)
+ MTH104 - Toán Cao Cấp A2 (4 tín chỉ)
- Năm 2
+ ENG301 - Anh Ngữ Cao Cấp 1 (2 tín chỉ)
+ CR250 - Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính (3 tín chỉ)
+ CS314 - Lập Trình C trong Unix/Linux (3 tín chỉ)
+ EE304 - Xử Lý Tín Hiệu Số (3 tín chỉ)
- Năm 3
+ CS463 - Thiết Kế & Tích Hợp Giao Diện (3 tín chỉ)
+ HIS361 - Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam) (3 tín chỉ)
+ POS361 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
+ CS448 - Thực Tập Tốt Nghiệp (3 tín chỉ)

Trung Tâm Đào Tạo Cử Nhân Đại Học Trực Tuyến - UNJ
Số 50A Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 08-36018456
Website: http://e-university.edu.vn - Email: daotao@euninversity.edu.vn
Trung Tâm Đào Tạo Cử Nhân Đại Học Trực Tuyến trung tâm trực thuộc trường Đại học Duy Tân. Ban điều hành chương trình Cử nhân đại học trực tuyến của Đại học Duy Tân cho biết: Chúng tôi đã và đang ứng dụng mô hình tiến tiến của hệ thống giáo dục từ xa đang rất thịnh hành tại các đại học Hoa Kỳ, gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng E-Learning trên cơ cở hạ tầng công nghệ hiện đại do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Duy Tân phát triển. Tham gia chương trình, học viên được cấp phát miễn phí học liệu (được biên soạn ngắn gọn, súc tích, thuận lợi cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức). Trong suốt thời gian học và ôn tập, học viên và giảng viên làm việc qua mạng với tính tương tác cao.
Bên cạnh email, học viên và giảng viên còn liên lạc, gửi trao đổi và nhận phản hồi tức thời qua online forum. Còn với mạng e-Learning (học tập trực tuyến), người học có thể làm bài tập và nhận trả bài của giảng viên một cách thường xuyên. Ngoài ra còn có chế độ làm bài tập tương tác nhóm với các học viên khác qua Thực tế ảo Đại học Duy Tân trên mạng SecondLife.
Đồng bộ tài khoản