Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng

Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ thuật Hồng Lam - HLEPU

Đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Khóa Học Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng. Người học có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc. Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trợ giúp cho kỹ sư và các chuyên gia chuyên môn trong việc thiết kế hệ thống truyền tải, phân phối và sử dụng năng lượng điện. Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về máy điện, đo lường điện, khí cụ điện, thiết kế tính toán mạng điện, các thiết bị hạ áp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị điện công nghiệp và dân dụng và các quy phạm an toàn điện, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng, an ninh.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
- Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Khóa Học Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng


- Khối KTVH phổ thông
- Các học phần chung
- Các học phần cơ sở
- Các học phần chuyên môn
- Thực tế
- Thực tập tốt nghiệp

Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ thuật Hồng Lam - HLEPU
Đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Hồng Lam
Điện thoại: (038)3571997
Website: http://hlepu.edu.vn -
- Ngày 24/01/2005: UBND Tỉnh Nghệ An ký quyết định cho phép hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Văn Hiến thành lập trường Trung học Dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Trường hoạt động tại số 247 Lê Duẩn, TP.Vinh, Nghệ An.
- Ngày 05/09/2005: Trường nhận quyết định giao đất của UBND tỉnh Nghệ An với diện tích gần 2 ha tại đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ - An.
- Ngày 15/09/2005: UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư xây dựng trường Hồng Lam với tổng giá trị đầu tư trên 28 tỷ đồng.
- Ngày 20/12/2007: Chính thức hoạt động độc lập theo tư cách pháp nhân quy định của pháp luật.
- Ngày 28/02/2008: UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định chuyển đổi loại hình trường Trung cấp dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam thành trường tư thục và mang tên “ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam”.
- Từ tháng 7/2011: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đồng ý cho Trung tâm Đào tạo nâng cao- Đại học Điện lực tiếp nhận và đầu tư Dự án phát triển Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam thành cơ sở của Đại học Điện lực khu vực Bắc Miền Trung.
Đồng bộ tài khoản