Kế Toán Doanh Nghiệp Sản Xuất

Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ thuật Hồng Lam - HLEPU

Đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp Sản Xuất

Chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế Toán Doanh Nghiệp Sản Xuất được thiết kế để đào tạo cán bộ, nhân viên kế toán trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất, có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội. Người học nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, những kiến thức chuyên sâu về cơ sở ngành và chuyên ngành. Trên cơ sở đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp và đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế thị trường với đòi hỏi ngày càng cao. Chương trình đào tạo bao gồm những nội dung cơ bản về nghề nghiệp và chuyên ngành kế toán như: Lý thuyết tài chính, Lý thuyết tiền tệ, Lý thuyết hạch toán kế toán, Kinh tế vi mô, Soạn thảo văn bản, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Tài chính doanh nghiệp sản xuất, Thống kê doanh nghiệp, Phân tích hoạt động kinh tế, Kiểm toán, Thực hành kế toán trên máy vi tính,...Ngoài ra còn bao gồm các nội dung về Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Quốc phòng-An ninh. Trên cơ sở nắm vững các chế độ kinh tế tài chính kế toán do Bộ tài chính và Nhà nước ban hành, người học có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có khả năng thực hiện các chính sách kế toán và am hiểu quy trình hạch toán kế toán.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp Sản Xuất


- Các học phần chung
- Các học phần cơ sở
- Các học phần chuyên môn
- Thực tập nghề nghiệp
- Thực tập tốt nghiệp

Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ thuật Hồng Lam - HLEPU
Đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Hồng Lam
Điện thoại: (038)3571997
Website: http://hlepu.edu.vn -
- Ngày 24/01/2005: UBND Tỉnh Nghệ An ký quyết định cho phép hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Văn Hiến thành lập trường Trung học Dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Trường hoạt động tại số 247 Lê Duẩn, TP.Vinh, Nghệ An.
- Ngày 05/09/2005: Trường nhận quyết định giao đất của UBND tỉnh Nghệ An với diện tích gần 2 ha tại đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ - An.
- Ngày 15/09/2005: UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư xây dựng trường Hồng Lam với tổng giá trị đầu tư trên 28 tỷ đồng.
- Ngày 20/12/2007: Chính thức hoạt động độc lập theo tư cách pháp nhân quy định của pháp luật.
- Ngày 28/02/2008: UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định chuyển đổi loại hình trường Trung cấp dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam thành trường tư thục và mang tên “ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam”.
- Từ tháng 7/2011: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đồng ý cho Trung tâm Đào tạo nâng cao- Đại học Điện lực tiếp nhận và đầu tư Dự án phát triển Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam thành cơ sở của Đại học Điện lực khu vực Bắc Miền Trung.
Đồng bộ tài khoản