Dược Sĩ Trung Cấp

Trường Trung Cấp Y - Dược Bắc Giang

202 Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang

Giới Thiệu Khóa Học Dược Sĩ

Trường trung cấp y dược Bắc Giang thông báo tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực Dược sĩ trung cấp, phẩm chất đạo đức, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Dược. Sau khi học xong làm việc tại các khoa Dược tuyến y tế cơ sở, tuyến huyện, các bệnh viện tỉnh, trung ương, các cơ sở bán thuốc và sản xuất thuốc, tiếp tục học liên thông trở thành Dược sĩ đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp trung học phổ thông, BTVH hoặc TCCN khác.

Thời Lượng

24 tháng.

Nội Dung Khóa Học Dược Sĩ


- Kỹ năng tư vấn cho người bệnh sử dụng các thuốc không kê đơn. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.
- Tên gốc của một số nhóm thuốc thông thường.
- Kỹ thuật cơ bản trong kiểm nghiệm thuốc thông thường; lấy mẫu thuốc và các việc có liên quan đến đảm bảo chất lượng thuốc.
- Các qui định của văn bản quản lý nghiệp vụ Dược do Bộ Y tế ban hành.
- Tiếng Anh chuyên ngành.
- Tin học.

Trường Trung Cấp Y - Dược Bắc Giang
202 Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang
Người liên hệ: Trường Trung Cấp Y - Dược Bắc Giang
Điện thoại: 02403825529
Website: http://yduocbacgiang.edu.vn - Email: info@yduocbacgiang.edu.vn
Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 158 QĐ/UBND ngày 25/10/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Bắc Giang. Theo số liệu thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và vùng phụ cận còn thiếu rất nhiều đội ngũ cán bộ trong ngành y dược, vì vậy Trường Trung cấp Y – Dược Bắc Giang được thành lập và đi vào giảng dạy, sẽ góp phần khắc phục sự thiếu hụt về cán bộ có trình độ chuyên môn để phục vụ tại các cơ sở y tế tại thành phố cũng như ở tuyến y tế xã phường, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản