Excel And PowerPoint Specialist 2010

Trung Tâm Đào Tạo Đại Học Hoa Sen - HSU

Phòng 001 Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Excel And PowerPoint Specialist 2010

Chương trình “EPS - Excel and PowerPoint Specialist” phiên bản 2010 được xây dựng và phát triển nhằm cung cấp cho người học khả năng sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp các ứng dụng nâng cao của MS Excel và MS PowerPoint, đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

- Chương trình phù hợp với nhiều đối tượng
- Những người có nhu cầu và mong muốn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về ứng dụng MS Excel & MS PowerPoint

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học Excel And PowerPoint Specialist 2010


- Microsoft Excel
+ Getting Started with Excel
+ Calculating Data with Advanced Formulas
+ Organizing Data Using Tables
+ Streamlining Workflow
+ Collaborating with Other Users
+ Auditing Worksheets
+ Analyzing Data
+ Working with Multiple Workbooks
+ Sorting and Filtering Data
+ Working with PivotTable Components
+ More About PivotTable Components
+ Creating, working and customizing a Chart
+ Creating Charts That Show Trends
+ Creating Charts That Show Differences
+ AdvancedChart Techniques
- Microsoft PowerPoint
+ Getting Started with PowerPoint
+ Creating and formatting a Basic Presentation
+ Adding and modifying Graphical Objects to a Presentation
+ Graphical Objects in Presentations
+ Working With Tables
+ Working With Charts
+ Preparing to Deliver a Presentation
+ Customizing a Design Template
+ Adding Smart-Art Graphics to a Presentation
+ Adding Special Effects to a Presentation
+ Customizing a Slide Show and Slide Shows
+ Securing and Distributing a Presentation
+ Multimedia

Trung Tâm Đào Tạo Đại Học Hoa Sen - HSU
Phòng 001 Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (08)3925384
Website: http://hsu.edu.vn - Email: nvt@hoasen.edu.vn
Trung tâm Đào tạo được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của sinh viên và cộng đồng thông qua việc cung cấp các nội dung đào tạo mà người học chưa được tiếp cận thông qua những chương trình đào tạo chính quy. Quá trình phát triển của Trung tâm Đào tạo luôn gắn liền với sự phát triển của Đại học Hoa Sen, hiện nay hệ thống TTĐT đã phát triển với 4 Chi Nhánh nằm tại các đại điểm khác nhau trong TP. HCM bao gồm: Quận 3, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Bình. Với mạng lưới rộng khắp, TTĐT đã mang đến sự thuận tiện cho người học khi được học tập tại những địa điểm gần địa phương.
Đồng bộ tài khoản