Giám Đốc Nhân Sự Thực Hành

Trung Tâm Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế

Tp. HCM - Đồng Nai - Bình Dương , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Nhân Sự Thực Hành

Chương trình đào tạo Giám đốc nhân sự thực hành được thiết kế đặc biệt, sát với nhu cầu thực tế, 90% thời gian là thực hành trên máy tính cá nhân, trình bày - chất vấn - phản biện nhằm nâng cao tầm và kỹ năng. Cam kết sau khi học xong học viên có thể đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng nhân sự/ Giám đốc nhân sự ở bất cứ Công ty nào.

Đối Tượng Tham Gia

 • Nhân viên hành chính
 • Nhân sự có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
 • Chuyên viên nhân sự.
 • Trưởng phòng nhân sự, Giám đốc nhân sự đương nhiệm hoặc tương lai.
 • Các cấp quản lý, chủ Doanh nghiệp có quản lý nhân viên, ...

Thời Lượng

3,5 tháng

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Nhân Sự Thực Hành


 • Tổng quan về nghề nhân sự
 •  Hình ảnh Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp.
 • Xây dựng sơ đồ tổ chức phù hợp nhằm phát huy hiệu quả quản lý, điều hành.
 • Xây dựng quy chế điều hành phù hợp (Nguyên tắc, phương pháp điều hành, chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban; trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh quản lý, ...)
 • Xây dựng mục tiêu SMART và đánh giá thành tích nhân viên.
 • Pháp luật lao động đối với Giám đốc nhân sự.
 • Kỹ năng xây dựng nội quy lao động đảm bảo áp dụng trong thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Xây dựng thỏa ước lao động tập thể hài hòa.
 • Xây dựng hệ thống trả lương và đãi ngộ hiệu quả.
 • Nghệ thuật tuyển dụng chuyên nghiệp.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • Hợp đồng lao động, kỹ năng xử lý kỹ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động.
 • Xây dựng chiến lược/kế hoạch nhân sự hàng năm.
 • Công tác PCCC và Môi trường.
 • Nghệ thuật lãnh đạo - dùng người, những câu chuyện quản lý hay nhất hiện nay.

Ưu Đãi Chung

- Đăng ký trước khai giảng 3 ngày thì ưu đãi còn: 4.900.000đ.
- Học viên cũ thì ưu đãi còn: 4.500.000đ.
- Nhóm 2 người trở lên thì học phí ưu đãi còn: 3.900.000đ/người.

Trung Tâm Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế
Tp. HCM - Đồng Nai - Bình Dương , Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0854091702
Website: http://www.nguonlucquocte.com - Email: nguonlucquocte@yahoo.com
Trung Tâm Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế liên kết với Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển thuộc Trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM chuyên cung cấp các dịch vụ sau:
- Đào tạo Giám Đốc Nhân Sự Thực Hành
- Đào tạo Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp
- Đào tạo Phương Pháp Trả Lương Theo 3P
- Đào tạo Pháp Luật Lao Động
- Đào tạo Nghệ Thuật Tuyển Dụng Hiệu Quả
- Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp & Thuyết Phục
- Đào tạo Nghệ Thuật Lãnh Đạo & Dụng Người
- Đào tạo Kỹ Năng Xây Dựng Mục Tiêu, Đánh Giá Thành Tích Nhân Viên
- Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp
- Tư Vấn Xây Dựng Hệ Thống Trả Lương, Trả Thưởng
- Cung Cấp Dịch Vụ Head Hunter
Đồng bộ tài khoản