Phương Pháp Trả Lương Theo 3P

Trung Tâm Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế

Tp. HCM - Đồng Nai - Bình Dương , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Phương Pháp Trả Lương Theo 3P

Chương trình đào tạo “Phương Pháp Trả Lương Theo 3P” sẽ trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ thuật, công nghệ để xây dựng và thiết kế hệ thống lương, thưởng theo phương pháp chuyên nghiệp và hiện đại nhằm đảm bảo việc trả lương, khen thưởng, bổ nhiệm theo nguyên tắc công bằng, thu hút, thúc đẩy và giữ chân người tài.

Đối Tượng Tham Gia

 • Giám đốc/Trưởng phó phòng Hành chánh - Nhân sự
 • Quản lý phòng Hành chánh - Nhân sự
 • Chuyên viên đang làm công tác C&B
 • Nhân viên kế toán tiền lương
 • Các cấp quản lý trong doanh nghiệp
 • Các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu

Thời Lượng

06 Buổi

Nội Dung Khóa Học Phương Pháp Trả Lương Theo 3P


Trong khóa học “Phương Pháp Trả Lương Theo 3P” giúp học viên hiểu rõ:

- Lương 3p là gì?

- Tổng quan về phương pháp trả lương 3P.

- Lợi ích của lương 3P.

- Trình tự các bước xây dựng trả lương theo VỊ TRÍ công việc (P1):

 •  Xây dựng yếu tố đánh giá.
 • Xác định tỉ trọng của mỗi yếu tố.
 • Xác định điểm yếu tố.
 • Tính hệ số gốc.
 • Đánh giá vị trí công việc.
 • Tổng hợp điểm giá trị của mỗi yếu tố.
 • Bảng lương theo vị trí công việc.
 • Thực hành xây dựng và đánh giá vị trí công việc.

- Trình tự các bước xây dựng trả lương theo năng lực (P2):

 • Xây dựng tiêu chuẩn năng lực.
 • Đánh giá năng lực.
 • Lương theo năng lực.
 • Thực hành xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá năng lực.

- Trình tự xây dựng phương pháp tăng lương, khen thưởng, … theo hiệu quả công việc (P3): 

 • Nguyên tắc SMART trong việc xây dựng mục tiêu Công ty, Phòng Ban và cá nhân (KPI).
 • Quy trình xây dựng mục tiêu.
 • Biểu mẫu.
 • Thực hành xây dựng mục tiêu.
 • Quy trình đánh giá thành tích nhân viên.
 • Biểu mẫu đánh giá thành tích.
 • Nguyên tắc và kỹ năng trong việc đánh giá.
 • Thực hành đánh giá thành tích nhân viên.
 • Liên kết chính sách.
 • Hỏi - đáp.

- Học thực hành trên máy tính cá nhân

- chuyển giao hệ thống công thức và bộ từ điển năng lực

Ưu Đãi Chung

- Nếu đăng ký trước khai giảng 3 ngày thì ưu đãi còn: 2.400.000đ.
- Nếu nhóm hai người trở lên thì ưu đãi còn: 1.900.000đ/người.
- Đặc biệt: Học viên cũ thì học phí chỉ còn: 1.600.000đ/người.

Trung Tâm Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế
Tp. HCM - Đồng Nai - Bình Dương , Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0854091702
Website: http://www.nguonlucquocte.com - Email: nguonlucquocte@yahoo.com
Trung Tâm Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế liên kết với Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển thuộc Trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM chuyên cung cấp các dịch vụ sau:
- Đào tạo Giám Đốc Nhân Sự Thực Hành
- Đào tạo Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp
- Đào tạo Phương Pháp Trả Lương Theo 3P
- Đào tạo Pháp Luật Lao Động
- Đào tạo Nghệ Thuật Tuyển Dụng Hiệu Quả
- Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp & Thuyết Phục
- Đào tạo Nghệ Thuật Lãnh Đạo & Dụng Người
- Đào tạo Kỹ Năng Xây Dựng Mục Tiêu, Đánh Giá Thành Tích Nhân Viên
- Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp
- Tư Vấn Xây Dựng Hệ Thống Trả Lương, Trả Thưởng
- Cung Cấp Dịch Vụ Head Hunter
Đồng bộ tài khoản