Khóa học Lao Động Tiền Lương

Khóa học Lao Động Tiền Lương
8 10 288
Chương trình lớp Chuyên viên Lao động – Tiền lương được thiết kế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý lao động, xây dựng định mức lao động, trả lương, thưởng và bảo hiểm xã hội.
 • » Xem thêm
  • Khóa học này sẽ: Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong lĩnh vực quản lý lao động, tiền lương. Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết trong vấn đề quản lý lao động, xây dựng định mức thang bảng lương, bảo hiểm xã hội. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và của người sử dụng lao động, tránh xung đột tranh chấp lao động có thể xảy ra, cũng như tránh cho các chủ doanh nghiệp vướng mắc đến pháp luật về vấn đề nhạy cảm.

   Nội Dung Khóa Học Lao Động Tiền Lương:
   - Quản lý lao động, hợp đồng lao động: Pháp luật về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trình tự các thủ tục xử lý kỷ luật, giải quyết tranh chấp lao động và khiếu nại tố cáo về lao động. Các quy định pháp luật hiện hành và kinh nghiệm xử lý thực tiễn. Các văn bản mới ban hành năm 2010 về giải quyết lao động dôi dư. Những vấn đề còn bất cập trong các quy định về quản lý lao động của Bộ Luật Lao động và định hướng sửa đổi trong thời gian tới

   - Định mức lao động: Tổng quan về định mức lao động, kỹ thuật chụp ảnh, bấm giờ trong khảo sát thời gian làm việc, phân tích, đánh giá việc sử dụng thời gian làm, các căn cứ xây dựng định mức lao động, kỹ thuật xây dựng các loại định mức lao động, kỹ thuật đánh giá, điều chỉnh lại định mức lao động,

   - Trả lương: Tổng quan về hệ thống tiền lương trong DN, các xu hướng trả lương trong doanh nghiệp hiện nay, Các yếu tố cấu thành của hệ thống trả lương trong DN, kỹ thuật xây dựng hệ thống thang bảng lương trong DN, kỹ thuật xác định các mức lương theo mức độ phức tạp công việc trong doanh nghiệp. Xây dựng quy chế trả lương gắn với kết quả và hiệu quả công việc của nhân viên: Chợ lao động trực tiếp, lao động quản lý, phục vụ, lao động thủ công, tự động, lao động cá nhân, tập thể, khu vực sản xuất, kinh doanh thương mại, v.v.. Xây dựng quỹ lương kế hoạch. Các mô hình hình thành nguồn trả lương trong doanh nghiệp

   - Thực hành tính lương và quản lý bảng lương bằng Microsoft Excel: Bảo hiểm xã hội, giới thiệu khái quát những nội dung quan trọng nhất về Luật Bảo hiểm Xã hội, Giới thiệu khái quát những nội dung quan trọng nhất về Luật Bảo hiểm Xã hội, Đọc và hiểu các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm XH, các chế độ bảo hiểm bắt buộc: Ốm đau, tai nạn, thai sản, tử tuất, hưu trí, nghỉ dưỡng sức, v.v…Chế độ bảo hiểm tự nguyện, cách tính mức đóng BHXH ở Doanh nghiệp, kỹ năng thiết lập hồ sơ, biểu mẫu BHXH tại DN. Một số sai sót thường gặp khi thiết lập hồ sơ, biểu mẫu.
Hiển thị 1-20 trên 21 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản