Nâng Cao Kỹ Năng Và Nghiệp Vụ Trong Công Tác Lao Động – Tiền Lương – BHXH & Xây Dựng Thang Bảng Lương

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính

18D đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được các quy định mới, trang bị kỹ năng và nghiệp vụ trong công tác Lao Động – Tiền Lương – BHXH – Xây dựng thang bảng lương để doanh nghiệp triển khai đúng và hiệu quả tránh được các rủi ro trong quá trình thực hiện các quy định mới.

Đối Tượng Tham Gia

Lãnh đạo đơn vị; trợ lý lãnh đạo; cán bộ chuyên trách về công tác nhân sự, lao động - tiền lương - BHXH và kế toán tại các doanh nghiệp.

Thời Lượng

Tổng thời lượng của khóa học là 30 tiết, tương đương với 03 ngày học tập từ ngày 15/4/2015 – 17/4/2015. Khai giảng lúc 8h00 ngày 15/4/2015.

Nội Dung Khóa Học


Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo Kỹ năng hành chính tiệp tục chiêu sinh khóa đào tạo “Nâng cao kỹ Năng và nghiệp vụ trong công tác Lao động – Tiền lương – BHXH & Xây dựng thang bảng lương” cho doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh

Giảng viên: Giảng viên giảng dạy các chuyên đề được Trung tâm chọn mời là những người có kinh nghiệm, có chuyên môn sâu đang làm công tác quản lý về Lao động – Tiền lương - BHXH 

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính
18D đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Nguyễn Duy Khánh
Điện thoại: 08.6252.6666
Website: www.kynanghanhchinh.edu.vn - Email: duykhanhknhc@gmail.com
1. Loại hình tổ chức:
 
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kỹ năng hành chính là một đơn vị sự nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, có phạm vi hoạt động trên toàn quốc
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính được thành lập theo Quyết định số 367/QĐ-LHH ngày 09/08/2010 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A – 933 ngày 27/09/2010.
 
2. Nhiệm vụ chính:
 
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hành chính, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ và quy trình đào tạo khoa học trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phổ biến pháp luật trong lĩnh vực hành chính.
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và hành chính cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng công tác cho  cán bộ trong điều kiện hội nhập.
  • Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính còn hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu cụ thể của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản