Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính

18D đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính

1. Loại hình tổ chức:
 
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kỹ năng hành chính là một đơn vị sự nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, có phạm vi hoạt động trên toàn quốc
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính được thành lập theo Quyết định số 367/QĐ-LHH ngày 09/08/2010 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A – 933 ngày 27/09/2010.
 
2. Nhiệm vụ chính:
 
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hành chính, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ và quy trình đào tạo khoa học trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phổ biến pháp luật trong lĩnh vực hành chính.
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và hành chính cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng công tác cho  cán bộ trong điều kiện hội nhập.
  • Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính còn hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu cụ thể của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính

 Phòng học trang bị hiện đại, giảng viên chuyên nghiệp tận tâm.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính

Nhà khách Bộ Quốc phòng - Số 18D đường Cộng Hòa – P.4 – Q.Tân Bình – TP.Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08.62526666, DĐ: 093.8831566;  Fax: 08.6281.6879
Email:dangkyknhc@gmail.com

Website: www.kynanghanhchinh.edu.vn 

Đồng bộ tài khoản