Kỹ Năng Giao Tiếp Công Vụ Và Lễ Tân Hành Chính

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính

18D đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học

Với mục đích đồng hành cùng đơn vị trong việc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác giao tiếp và lễ tân hành chính, qua đó giúp học viên thấy được tầm quan trọng của văn minh giao tiếp và văn hóa ứng xử, đạo đức và tác phong khi làm việc và thực thi nhiệm vụ tại đơn vị.

Đối Tượng Tham Gia

Lãnh đạo đơn vị; cán bộ phụ trách; cán bộ tổng hợp, cán bộ lễ tân hành chính văn phòng; cán bộ đang làm công tác nghiệp vụ trong phòng ban đơn vị tại các cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp.

Thời Lượng

Tổng thời lượng khóa học là 20 tiết, tương đương với 2 ngày học tập, tổ chức từ ngày 23/4/2015 – 24/4/2015. Khai giảng lúc 8h00 ngày 23/4/2015.

Nội Dung Khóa Học


Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kỹ năng Hành chính tiếp tục chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn “Nâng cao Kỹ năng giao tiếp công vụ và lễ tân hành chính” cho đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác tổng hợp, lễ tân hành chính văn phòng  được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, với những nội dung sau:

Mục tiêu khóa học:

  • Tự tin giao tiếp, ứng xử lịch thiệp nơi công sở cũng như ngoài xã hội.
  • Tổ chức thành công các cuộc hội nghị, hội thảo, đón tiếp và chiêu đãi các chính khách.
  • Trang bị đầy đủ phương pháp, quy trình, nghiệp vụ của lễ tân khi thực hiện công tác đối ngoại.
  • Nâng cao tính chuyên nghiệp của các cán bộ, nhân viên, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập. 

Giảng viên: Giảng viên giảng dạy các chuyên đề là những chuyên gia hàng đầu về giao tiếp hành chính, truyền thông có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy tích cực hiện đang làm công tác quản lý, tư vấn, giảng dạy tại các trường đại học, học viện trên cả nước.

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính
18D đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Nguyễn Duy Khánh
Điện thoại: 08.6252.6666
Website: www.kynanghanhchinh.edu.vn - Email: duykhanhknhc@gmail.com
1. Loại hình tổ chức:
 
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kỹ năng hành chính là một đơn vị sự nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, có phạm vi hoạt động trên toàn quốc
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính được thành lập theo Quyết định số 367/QĐ-LHH ngày 09/08/2010 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A – 933 ngày 27/09/2010.
 
2. Nhiệm vụ chính:
 
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hành chính, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ và quy trình đào tạo khoa học trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phổ biến pháp luật trong lĩnh vực hành chính.
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và hành chính cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng công tác cho  cán bộ trong điều kiện hội nhập.
  • Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính còn hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu cụ thể của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản