Kỹ Năng Phân Tích Công Việc, Xây Dựng Bảng Mô Tả Công Việc Và Đánh Giá Kết Quả Công Việc

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính

18D đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học

Trong xu thế nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những vấn đề liên quan đến quy mô và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhân sự.

Đối Tượng Tham Gia

Lãnh đạo; Giám đốc nhân sự; Trưởng/Phó phòng nhân sự, phòng đào tạo; Cán bộ nhân sự, cán bộ tuyển dụng, cán bộ đào tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Miền Nam – Miền Trung và Tây Nguyên.

Thời Lượng

Tổng thời lượng khóa học là 30 tiết, tương đương với 03 ngày học tập, tổ chức từ ngày 14/4 – 16/4/2015 (khai giảng vào 8h00 ngày 14/4/2015).

Nội Dung Khóa Học


Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kỹ năng Hành chính tiếp tục chiêu sinh khóa đào tạo ngắn ngày “Kỹ năng phân tích công việc, xây dựng bảng mô tả công việc và đánh giá kết quả công việc” cho đội ngũ cán bộ làm công tác nhân sự tại doanh nghiệp được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung sau:  

1. Nội dung chương trình: 

Nội dung chương trình được xây dựng thành các chuyên đề cụ thể, bám sát mục tiêu của khóa học, gắn với thực tiễn.

2. Giảng viên:

Giảng viên giảng dạy các chuyên đề là những chuyên gia hàng đầu trong công tác nhân sự, có chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy tích cực hiện đang công tác tại các trường đại học và các doanh nghiệp có uy tín tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Kỹ Năng Hành Chính
18D đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Nguyễn Duy Khánh
Điện thoại: 08.6252.6666
Website: www.kynanghanhchinh.edu.vn - Email: duykhanhknhc@gmail.com
1. Loại hình tổ chức:
 
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kỹ năng hành chính là một đơn vị sự nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, có phạm vi hoạt động trên toàn quốc
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính được thành lập theo Quyết định số 367/QĐ-LHH ngày 09/08/2010 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A – 933 ngày 27/09/2010.
 
2. Nhiệm vụ chính:
 
  • Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hành chính, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ và quy trình đào tạo khoa học trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phổ biến pháp luật trong lĩnh vực hành chính.
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và hành chính cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng công tác cho  cán bộ trong điều kiện hội nhập.
  • Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng hành chính còn hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu cụ thể của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản