Quản Trị Nhân Sự

Trung Tâm Đào Tạo Mô Hình Tích Hợp - IMTC

Số 13 Yên Hạ, phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Nhân Sự

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế, Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ ngắn hạn Quản trị nhân sự:
Sau khi đào tạo và đánh giá đạt yêu cầu, học viên có chuyên môn để làm các mảng công việc như sau:
- Xây dựng được các chương trình và tổ chức các hoạt động về đào tạo, tuyển dụng nhân sự, lập các kế hoạch về tiền lương, đào tạo, tuyền dụng, nhân lực;
- Có kỹ năng quản trị, khai thác nguồn lực lao động ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;
- Có khả năng phân tích các công việc, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, tham gia xây dựng các chế độ chính sách về tiền lương trong doanh nghiệp;
- Có năng lực tổ chức khảo sát, đánh giá các vấn đề về lao động, việc làm, về các chế độ chính sách đối với người lao động và tham mưu cho lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong tổ chức;
- Có kỹ năng xây dựng các chế độ, chính sách nhằm thu hút và giữ chân người giỏi, động viên khuyến khích người lao động.


Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên chuyên ngành Kinh tế: Quản trị kinh doanh, kế toán, ngoại thương, kinh tế học, kinh tế nông nghiệp, kinh tế đối ngoại,...
- Sinh viên các chuyên ngành khác có nguyện vọng công tác lĩnh vực nhân sự.
- Cán bộ, nhân viên mới tiếp nhận vị trí công việc nhân viên nhân sự hoặc cán bộ, nhân viên cần bổ sung kiến thức về Pháp luật lao động.

Thời Lượng

24 buổi (02 tháng)

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Nhân Sự


Chương trình đào tạo (05 học phần - 06 tín chỉ):
- MH001: Tuyển dụng và đào tạo
- MH002: Giải quyết thôi việc và các vấn đề liên quan
- MH003: Định mức lao động
- MH004: Tiền lương - Tiền công
- MH005: Thang bảng lương và văn hóa doanh nghiệp
Học xong môn nào thi môn đó, tích lũy đủ 05 học phần học viên sẽ làm đơn xin cấp phát chứng chỉ (không cần thi cuối khóa như trước).

Ưu Đãi Chung

Học viên có thẻ sinh viên còn hiệu lực được hưởng mức học phí ưu đãi 880.000 đ

Trung Tâm Đào Tạo Mô Hình Tích Hợp - IMTC
Số 13 Yên Hạ, phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Huỳnh Kim Ngân
Điện thoại: 07106251575
Website: imtc.edu.vn - Email: info@imtc.edu.vn
Tiền thân của Trung tâm Đào tạo mô hình tích hợp là Chương trình “Khoá học miễn học phí” từ Đề án Giải quyết việc làm của Trường Cao đẳng nghề Trần Đại Nghĩa (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đặt tại tỉnh Hậu Giang). Đối tượng nghiên cứu của Chương trình là khảo sát và triển khai phương pháp dạy học theo hướng tích hợp.
02/2013 là tháng đánh dấu sự ra đời của Chương trình “Khoá học miễn học phí” khi Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp tiếp nhận Đề án và bắt đầu triển khai tại tỉnh Hậu Giang. Người sáng lập Đề án và triển khai là thầy Lê Việt Nghĩa.
Sau 01 tuần chiêu sinh, Chương trình đã tuyển sinh được 19 học viên (Quản trị nhân sự khóa 01), 26 học viên (Văn thư - Hành chính khóa 01). Số lượng dần dần tăng lên đến hết năm 2013 là 866 học viên.
Từ năm 2014, Chương trình “Khoá học miễn học phí” kết thúc do không còn phù hợp với đơn vị chủ quản là Trường Cao đẳng nghề Trần Đại Nghĩa. Vì vậy, chương trình đã được nâng cấp, thay đổi thành Dự án Đào tạo mô hình tích hợp (IMTP). Dự án IMTP là đơn vị duy nhất tiếp nhận chương trình “Khóa học miễn học phí” và hoàn toàn không còn liên quan đến Trường Cao đẳng nghề Trần Đại Nghĩa vì toàn bộ giảng viên, giáo trình, tài liệu tham khảo của Chương trình là do giảng viên của Chương trình tự soạn thảo và giảng dạy theo hướng tích hợp.
Tháng 04/2014, Dự án IMTP đã ký hợp đồng liên kết đào tạo với Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ để phối hợp tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo hướng tích hợp cho sinh viên trong và ngoài trường. Cũng trong tháng, Dự án tiếp tục được nâng cấp trở thành Trung tâm Đào tạo mô hình tích hợp (IMTC).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản