Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông - GDPD., JSC

Đội 8, Đình Thôn, Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp

CFO - Giám đốc tài chính (Chief financial officer) là một vị trí quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Vai trò của CFO chỉ sau Tổng giám đốc vì CFO nắm giữ các vị trí chủ chốt: quản lý rủi ro tài chính, thiết kế thương vụ và người truyền thông tài chính của doanh nghiệp. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu, cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CFO cần phải trang bị. Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:
- Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO)
- Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
- Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc), đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp
- Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp
- Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên Tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám đốc tài chính
- Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc tài chính trong tương lai

Thời Lượng

3 Tháng

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp


- Chân dung Giám đốc tài chính trong Doanh nghiệp
+ Vai trò,vị trí của giám đốc tài trong bộ máy tổ chức Doanh nghiệp
+ Các công cụ tài chính của doanh nghiệp
+ Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.
- Tổ chức tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán và tài chính
+ Chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác tài chính
- Phân tích tài chính doanh nghiệp và chiến lược tài chính doanh nghiệp
+ Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp
+ Phân tích báo cáo tài chính thông qua các hệ số tài chính
+ Phân tích Dupont, mô hình tài trợ vốn lưu động
+ Phân tích tăng trưởng doanh nghiệp
+ Chính sách vay nợ của doanh nghiệp
- Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp
+ Phân tích hòa vốn và ý nghĩa
+ Tác động của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận của doanh nghiệp
+ Đòn bẩy và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh
+ Đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính
+ Đòn bẩy tài chính và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính
+ Tình huống thực tế
- Giá trị thời gian của tiền
+ Giá trị thời gian của tiền
+ Giá trị tương lai và giá trị hiện tại
+ Sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong việc ra quyết định tài chính
+ Tình huống thực tế
- Quyết định đầu tư vốn (thẩm định dự án đầu tư)
+ Dòng tiền của dự án đầu tư
+ Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án đầu tư
+ Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
+ Tác động của vay nợ tới hiệu quả dự án đầu tư
+ Phân tích tình huống dự án sản xuất ngạch nhẹ
+ Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức
+ Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp
+ Quy định phân phối lợi nhuận của công ty mà Nhà nước làm chủ sở hữu
+ Chính sách cổ tức của công ty cổ phần
+ Quy trình chi trả cổ tức của công ty
+ Các hình thức cổ tức của công ty
+ Tác động của chính sách cổ tức tới công ty
- Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp
+ Tổng quan về lập kế hoạch tài chính
+ Các công cụ và phương pháp lập kế hoạch tài chính
+ Điều chỉnh kế hoạch tài chính
+ Tình huống lập kế hoạch tài chính
- Kế toán doanh nghiệp
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp
+ Kê toán quản trị doanh nghiệp
- Thuế và các chính sách thuế
+ Tổng quan hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam
+ Một số loại thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
+ Hóa đơn, chứng từ
+ Thảo luận tình huống
+ Đối thoại với chuyên gia Tài chính
+ Thi tốt nghiệp chương trình

Ưu Đãi Chung

Giảm học phí cho học viên nếu đóng trước 15 ngày

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông - GDPD., JSC
Đội 8, Đình Thôn, Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Mrs. Thủy
Điện thoại: 0989262484
Website: http://www.giaoducphuongdong.edu.vn - Email: phuongdongno1@gmail.com
Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông là đối tác chiến lược của Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu, là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khóa học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp quy mới ban hành, Bộ Lao động thương binh xã hội…Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: trường Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn, trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, ĐHSP Hà Nội, trường ĐHKT Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học FPT, MDIS, RMIT… Với kinh nghiệm vượt trội và uy tín trong lĩnh vực đào tạo công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Uỷ ban chứng khoán NN, Trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản