Giáo Dục Thể Chất

Trường Cao Đẳng Bến Tre

Ấp 1, xã Sơn Đông, Bến Tre

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất

Trường cao đẳng Bến Tre thông báo tuyển sinh đào tạo ngành giáo dục thể chất hệ cao đẳng nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng giảng dạy môn giáo dục thể chất ở bậc tiểu học và THCS; có khả năng quản lí, điều hành chuyên môn của những lĩnh vực đã được học trong các hoạt động phong trào ở nhà trường và địa phương, có đủ những điều kiện để học tập, nâng cao trình độ. Sinh viên được học liên thông lên trình độ Đại học sư phạm – Ngành Giáo dục thể chất; được học về công tác quản lí trường học; học nâng cao trình độ chính trị theo các cấp khác nhau.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đã qua kì thi hoặc xét tuyển của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất


- Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin.
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Pháp luật đại cương.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Các kiến thức khoa học về tự nhiên, xã hội, nhân văn, môi trường.
- Kỹ năng giảng dạy chương trình Giáo dục thể chất, làm công tác chủ nhiệm lớp, cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tổ chức các phong trào thể dục thể thao trong nhà trường (tổ chức thi đấu và công tác trọng tài).
- Kĩ năng lập hồ sơ, kế hoạch dạy học; xây dựng bài dạy khoa học, chính xác phù hợp với từng đối tượng trong từng cấp học, khối lớp khác nhau, đáp ứng mục tiêu từng bài dạy theo yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa.
- Kĩ năng định hướng, đổi mới phương pháp, tạo nên sự hứng thú, phát huy được sự sáng tạo của học sinh Tiểu học và THCS.
- Tin học và Anh văn.

Trường Cao Đẳng Bến Tre
Ấp 1, xã Sơn Đông, Bến Tre
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Bến Tre
Điện thoại: 0753822294
Website: http://www.cdbt.edu.vn -
Trường Cao đẳng Bến Tre là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trải qua 08 năm hình thành và phát triển, Nhà trường đã đào tạo trên 15 ngàn cử nhân Cao đẳng, cán bộ kỹ thuật trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp nghề đảm bảo chất lượng phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Quy mô và loại hình đào tạo không ngừng được mở rộng, đội ngũ giảng viên, giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng, học tập nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư ngày càng đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của sự phát triển kinh tế – xã hội.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản