Giáo Dục Thể Chất - Hệ Liên Thông ĐH

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng - UPES

44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất

Chương trình đào tạo đại học hình thức liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành giáo dục thể chất nhằm mục đích đào tạo cán bộ, giáo viên TDTT có trình độ đại học, có lập trường chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, có lòng yêu nghề nghiệp, nắm vững kiến thức về lý luận, kỹ năng thực hành, khả năng thực hiện tốt chương trình môn học giáo dục thể chất cho các bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng theo yêu cầu xã hội. Có khả năng làm việc độc lập sáng tạo và năng lực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Giáo dục thể chất sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Thi 03 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành.
- Người có bằng cao đẳng ngành GDTC chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi; Thi 03 môn: Môn toán, môn sinh và năng khiếu.

Thời Lượng

1,5 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất


- Toán thống kê
- Pháp luật đại cương
- Ngoại ngữ cơ sở
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Tâm lý học TDTT
- Giáo dục học TDTT
- Sinh lý học – TDTT
- Quản lý TDTT
- Đo lường – TDTT
- Phương pháp NCKH - TDTT
- Lý luận và PP GDTC
- PPGD và TH Bơi lội
- PPGD và TH Cầu lông
- PPGD và TH Bóng rổ
- PPGD và TH Võ thuật (Võ cổ truyền-Vovinam)
- PPGD và TH chuyên sâu
- Chuyên đề lý luận chuyên ngành.
- Chuyên đề Lý luận TDTT.
- Chuyên đề về Sinh lý học TDTT.

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng - UPES
44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng
Điện thoại: 05113707188
Website: http://upes3.edu.vn - Email: tdttdn@upes3.edu.vn

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1977, được nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng năm 1997 và được Thủ tướng chính phủ quyết định thành trường Đại học TDTT III Đà Nẵng ngày 25 tháng 4 năm 2007. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2008, theo Quyết định số 720/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, trường được đổi tên thành Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Hiện nay, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT có trình độ đại học, sau đại học và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực TDTT. Đến nay, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã đào tạo hơn 8.000 cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên chính quy và không chính quy ở các bậc trung học, cao đẳng và đại học TDTT.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản