Giáo Dục Thể Chất - Hệ CĐ

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng - UPES

44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất

Trường đại học thể dục thể thao thông báo tuyển sinh đào tạo ngành giáo dục thể chất nhằm đào tạo người cán bộ, giáo viên TDTT có trình độ cao đẳng có lập trường chính trị đúng đắn, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có lòng yêu nghề nghiệp, trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành cơ bản các môn thể thao phổ thông, có khả năng giải quyết những yêu cầu hoạt động TDTT quần chúng của xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Đối Tượng Tham Gia

- Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hàng năm.
- Ngoài ra thí sinh thi vào học ngành Giáo dục Thể chất phải có năng khiếu TDTT, cơ thể cân đối, không bị dị tật, dị hình, có sức khỏe và thể lực tốt để đảm bảo học tập và công tác TDTT lâu dài. Chiều cao tối thiểu đối với nam là 165 cm, nữ là 155 cm.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất


- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
- Tâm lý học đại cương
- Vệ sinh học thể dục thể thao
- Tâm lý học TDTT
- Điền kinh , thể dục, cầu lông
- Thể thao chuyên ngành
- Quản lý Hành chính Nhà nước
- Sinh lý học thể dục thể thao
- Điền kinh; bóng chuyền, bóng ném, đá cầu
- Thể thao chuyên ngành
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Lý luận và phương pháp GDTC
- Ngoại ngữ
- Bơi lội; bóng đá, võ thuật
- Thể thao chuyên ngành
- Y học thể dục thể thao
- Giao tiếp sư phạm
- Phương pháp NCKH
- Quản lý TDTT
- Công tác đoàn đội
- Bóng rổ, bóng bàn, bơi lội.
- Thể thao chuyên ngành.
- Lý luận và phương pháp thể thao trường học.
- Thể thao chuyên ngành.

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng - UPES
44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng
Điện thoại: 05113707188
Website: http://upes3.edu.vn - Email: tdttdn@upes3.edu.vn

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1977, được nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng năm 1997 và được Thủ tướng chính phủ quyết định thành trường Đại học TDTT III Đà Nẵng ngày 25 tháng 4 năm 2007. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2008, theo Quyết định số 720/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, trường được đổi tên thành Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Hiện nay, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT có trình độ đại học, sau đại học và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực TDTT. Đến nay, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã đào tạo hơn 8.000 cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên chính quy và không chính quy ở các bậc trung học, cao đẳng và đại học TDTT.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản