Quản Lý Thể Dục Thể Thao - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng - UPES

44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Thể Dục Thể Thao

Trường đại học thể dục thể thao Đà Nẵng thông báo tuyển sinh ngành quản lý thể dục thể thao nhằm đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và lý tưởng Cộng sản XHCN, nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận, kỹ năng và phương pháp quản lý TDTT hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng những trí thức này vào thực tế tổ chức, quản lý phong trào TDTT, có năng lực đảm đương công tác quản lý hành chính, quản lý kinh doanh, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý TDTT.

Đối Tượng Tham Gia

- Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hàng năm;
- Đủ điều kiện về thể hình quy định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhà trường ban hành.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Thể Dục Thể Thao


- Lý luận và phương pháp môn Thể dục, điền kinh
- Khoa học quản lý
- Quản lý quan hệ quốc tế TDTT
- Lý luận và phương pháp môn Bắn súng, cờ vua, đá cầu, cầu lông
- Quản lý TDTT quần chúng
- Tâm lý học TDTT
- Giáo dục quốc phòng – an ninh
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Marketing thể thao
- Tiếng Việt thực hành
- Lý luận và phương pháp môn Bóng rổ, bơi lội
- Âm nhạc vũ đạo
- Sinh lý vận động
- Tâm lý học quản lý
- Quản lý báo chí và truyền thông thể thao
- Quản lý Hành chính Nhà nước
- Phương pháp GDTC
- Luật Thể dục thể thao
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Tổ chức thi đấu thể thao
- Kinh tế TDTT
- Lý luận và phương pháp môn Bóng bàn; võ thuật
- Y học TDTT
- Toán kinh tế
- Quản lý TDTT thành tích cao
- Tin học trong quản lý
- Xoa bóp và thể dục chữa bệnh.
- Quản lý TDTT giải trí.
- Văn bản lưu trữ.
- Quản lý trí tuệ.

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng - UPES
44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng
Điện thoại: 05113707188
Website: http://upes3.edu.vn - Email: tdttdn@upes3.edu.vn

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1977, được nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng năm 1997 và được Thủ tướng chính phủ quyết định thành trường Đại học TDTT III Đà Nẵng ngày 25 tháng 4 năm 2007. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2008, theo Quyết định số 720/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, trường được đổi tên thành Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Hiện nay, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT có trình độ đại học, sau đại học và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực TDTT. Đến nay, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã đào tạo hơn 8.000 cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên chính quy và không chính quy ở các bậc trung học, cao đẳng và đại học TDTT.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản