Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ C/O

,

Giới Thiệu Khóa Học C/O

Trong xu thế hội nhập quốc tế, trào lưu tự do hóa thương mại diễn ra ngày càng sâu rộng hiện nay (Việt Nam đã gia nhập WTO, các Hiệp định thương mại tư do –FTAs đã và đang đàm phán k‎ý kết ngày cằng nhiều). Tự do hóa thương mại không có nghĩa là khi xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ tự động hưởng các lợi thế bao gồm ưu đãi thuế quan, mà thường có điều kiện, như việc phải tuân thủ các Quy tắc xuất xứ thể hiện qua Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin – C/O).

Thâm nhập thị trường quốc tế thông qua C/O là một chủ đề rất cần thiết mà các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm khi xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đối Tượng Tham Gia

Các cá nhân có quan tâm

Thời Lượng

4 buổi (2 ngày)
Ngày học: 22&23/10/2016 (Thứ Bảy & Chủ Nhật)
Thời gian: 8h30 - 16h30

Nội Dung Khóa Học C/O


Nhằm giúp các doanh nghiệp/hiệp hội và các cá nhân có quan tâm trong việc nắm bắt và vận dụng đúng các quy định có liên quan về xuất xứ hàng hóa, tận dụng tối đa lợi thế thông qua C/O, VIL tổ chức Module: « Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O », sau Module này học viên sẽ hiểu chi tiết về:

  • Khái niệm và sự cần thiết của C/O
  • Các loại C/O và mục đích sử dụng
  • Xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
  • Thủ tục lập và đề nghị cấp C/O khi xuất khẩu, thẩm quyền cấp C/O, yêu cầu về C/O trong bộ chứng từ thanh toán
  • Sử dụng C/O khi nhập khẩu để hưởng ưu đãi thuế quan
  • Khai báo C/O trực tuyến.

(*) Học viên nên mang máy Laptop để thực hành trực tuyến.

Ưu Đãi Chung

- Giảm 5% khi đăng ký trước 2 tuần
- Giảm 5% khi đăng ký với nhóm 5 người


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản