Mua Hàng và Quản Lý Mua Hàng

,

Giới Thiệu Khóa Học mua hàng

 Mua hàng & Quản trị mua hàng là hoạt động rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, điều này thể hiện ở chỗ phải tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát hoạt động mua hàng sao cho mua được hàng thư¬ờng xuyên, đều đặn và kịp thời, cung cấp hàng hoá phù hợp với nhu cầu về số l¬ượng, cơ cấu, chủng loại với chất lư¬ợng tốt, giá cả hợp lí.

Quản trị mua hàng là quá trình phân tích, lựa chọn và đi đến quyết định mua, mua cái gì ?, mua bao nhiêu ?, mua của ai ?, giá cả và các điều kiện thanh toán nh¬ư thế nào ?..

Nhằm giúp hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp được hiệu quả cao, Viện Logistics VIL đã thiết kế và tổ chức khóa học ‘MUA HÀNG & QUẢN TRỊ MUA HÀNG’

 

Đối Tượng Tham Gia

 • Chuyên viên/ Quản lý/ Trưởng phòng tại các phòng ban thu mua, vật tư, hành chính của Doanh nghiệp/ Tổ chức.
 • Các cá nhân kinh doanh có các hoạt động mua hàng trong và ngoài nước.
 • Các cá nhân có quan tâm và nhu cầu khác.

Thời Lượng

Thời gian: Thứ 7 & CN (8h30-16h30)

Nội Dung Khóa Học mua hàng


 • Mua hàng, quản lý quy trình mua hàng.
 • Phương pháp tìm nguồn cung chiến lược.
 • Vai trò của việc mua hàng trong chuỗi giá trị.
 • Tầm quan trọng của thu mua trong kinh doanh.
 • Một số khía cạnh quan trọng của quy trình mua hàng.
 • Giám đốc mua hàng với vai trò là người điều phối.
 • Tầm quan trọng và xếp loại các mục và dịch vụ mua hàng.
 • Những vấn đề và vướng mắc chính trong quy trình mua hàng.
 • Các khía cạnh của chức năng mua hàng.
 • Phân loại các tình huống mua hàng.
 • Quy trình mua hàng: từng bước một.
 • Thuê ngoài & quản lý rủi ro khi thuê ngoài.
 • Các chiến lược mua hàng – Ma trận Cung ứng của Kraljic.
 • Đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng.
 • Quy trình mua hàng điện tử và tìm nguồn cung toàn cầu.

 

Ưu Đãi Chung

Đăng ký trên 5 học viên: Giảm phí 5%


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản