Hệ Cao Đẳng Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 - CXS

190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước

Trường cao đẳng xây dựng số 2 tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững kiến thức chuyên ngành. Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm việc với vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, đội trưởng thi công trong các doanh nghiệp hoạt động ngành nước, Tài nguyên môi trường; doanh nghiệp tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án của chủ đầu tư; chuyên viên trong ban quản lý dự án thuộc ngành nước, tài nguyên môi trường; chuyên viên trong các cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về ngành nước, tài nguyên môi trường; cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục có cùng ngành đào tạo ở các bậc đào tạo thấp hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đã qua kì thi tuyển (xét tuyển) của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước


- Toán ứng dụng
- Thủy lực công trình
- Cơ học kỹ thuật
- Đồ hoạ kỹ thuật
- Địa kỹ thuật
- Sức bền vật liệu
- Trắc địa và GIS
- Cơ học kết cấu
- Vật liệu xây dựng
- Cơ sở hạ tầng và giao thông
- Nguyên lý và đồ án thiết kế
- Kỹ thuật tài nguyên nước
- Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 - CXS
190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)38960607
Website: http://www.cdxd2.edu.vn - Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn
Trường Cao đẳng xây dựng số 2 chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện, trực tiếp của Bộ Xây dựng và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và đào tạo. Bộ Lao động thương binh và xã hội, được hưởng các chế độ chính sách thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do nhà nước ban hành. Trường Cao đẳng xây dựng số 2 là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng và kho bạc nhà nước, thực hiện theo những quy định và pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ của trường: Đào tạo cán bộ kỹ thuật bậc Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học nghề của các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe và có khả năng tìm kiếm việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực, cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến, kết hợp đào tạo với nghiên cứu và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của luật khoa học và công nghệ, luật giáo dục và các quy định khác của pháp luật. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giáo viên của trường quản lý giáo viên, công nhân viên chức; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, tuổi tác và giới tính.
Đồng bộ tài khoản