Hệ Thống Thông Tin

Trường Đại Học Bình Dương - BDU

504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin

Thực tế, các ứng dụng của công nghệ thông tin và khoa học máy tính vào hệ thống quản lý kinh tế - xã hội, hành chính - tài chính, kinh doanh - thương mại,...đã thúc đẩy hình thành khoa học về Hệ Thống Thông Tin. Tùy thuộc vào mục tiêu quản lý mà Hệ Thống Thông Tin có những sắc thái khác nhau. Hoạt động trong lĩnh vực này không những đòi hỏi phải nắm vững kiến thức và kỹ năng về khoa học máy tính và công nghệ thông tin mà còn phải am hiểu tương đối chính xác về các khái niệm, về bản chất, hành vi và cơ chế hoạt động của hệ thống quản lý nhằm hỗ trợ ra quyết định một cách kịp thời, chuẩn xác, đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống. Từ đó nhu cầu thực tiễn về đào tạo các kỹ sư có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và điều hành hoạt động của các Hệ Thống Thông Tin đang ngày càng bức thiết. Đặc biệt là trong thời đại bùng nỗ thông tin hiện nay, nhu cầu xây dựng, phát triển và quản lý các hoạt động của chính phủ điện tử, thương mại điện tử, giáo dục điện tử,.. đang ngày càng đòi hỏi những chuyên gia giỏi về hệ thống thông tin máy tính tại Việt nam. Với mục tiêu
- Kiến thức
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh,...
+ Nắm vững kiến thức cơ sở ngành: phân tích thiết kế Hệ Thống Thông Tin, trí tuệ nhân tạo, nhận dạng, hệ điều hành, công nghệ phần mềm, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu,...
+ Nắm vững kiến thức chuyên ngành đáp ứng nhu cầu của xã hội về lĩnh vực Hệ Thống Thông Tin để thiết kế, xây dựng, hoặc triển khai các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, hệ đồ họa, hệ thống thông tin địa lý và các hệ thống thông minh
- Kỹ năng
+ Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng,…
+ Làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra quyết định
- Thái độ
+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp
+ Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp
- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: trực tiếp thực hiện các hoạt động phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, tổ chức, quản lý các cơ sở cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin, chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin, giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp,...

Đối Tượng Tham Gia

Lập trình ứng dụng mạng

Thời Lượng

Theo quy định của chương trình học: Hệ Thống Thông Tin. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu của tất cả các môn học: 143 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin


- Môn học theo chương trình: 37 môn 124 tín chỉ (Anh văn chuyên ngành, Hóa học thực phẩm, Quá trình thiết bị và công nghệ, Vi sinh thực phẩm,...)
- Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 19 tín chỉ
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 - Phải Đạt 4 TC (Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 - Phải Đạt 3 TC (Đồ họa máy tính, Phân tích thiết kế thuật toán)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 - Phải Đạt 12 TC (Các hệ cơ sở tri thức, Lập trình Tính toán hình thức, Lập trình ứng dụng mạng,...)

Trường Đại Học Bình Dương - BDU
504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Bình Dương
Điện thoại: 06503871601
Website: http://www.bdu.edu.vn - Email: info@bdu.edu.vn
Trường Đại Học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với hình thức đào tạo: đào tạo chính quy tập trung, đào tạo không chính quy (Vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa qua phát thanh, truyền hình, mạng Internet, đào tạo trực tuyến tại 30 cơ sở tỉnh thành trong cả nước), ngoài ra Trường Đại Học Bình Dương có chương trình du học tại các trường liên kết như: Hoa kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Các cấp đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học Liên thông, sau đại học (Thạc sĩ QTKD), chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa kỳ) cấp bằng. Với sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại Học Bình Dương có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - nhân văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo chương trình sau Đại học, Liên thông Đại học, Đại học hệ vừa học vừa làm, Đại học từ xa và Đào tạo hệ TCCN. Việc trường Đại học Bình Dương ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng thể hiện sự tương tác, gắn kết giữa các đơn vị trong toàn hệ thống rất chặt chẽ. Chính điều này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững của nhà trường.
Đồng bộ tài khoản