Học Phần Mềm Kế Toán Misa, Fast, Bravo Trên Chứng Từ Thực Tế

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán TP. HCM - ACC

Số 212B/1 Nguyễn Trãi, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Phần Mềm Kế Toán

Khóa học kế toán phần mềm kế toán Misa, Fast, Bravo, Excel,.. tại Trung tâm các bạn sẽ nắm được toàn bộ quy trình và bản chất công việc của 1 người kế toán máy bao gồm: Lập chứng từ hàng ngày, Vào sổ sách kế toán, và in sổ sách kế toán Báo cáo thuế tháng, lập báo cáo tài chính năm năm, quyết toán thuế.Khi bạn tham gia khóa học phần mềm kế toán thuế tại Trung tâm sẽ được hướng dẫn các bạn làm việc kế toán thành thạo trên các phần mềm kế toán. Học trên chứng từ thực tế, theo đặc thù của doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp dịch vụ
- Doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu
- Doanh nghiệp sản xuất tính giá thành định mức
- Doanh nghiệp xây dựng, xây lắp, công trình

Đối Tượng Tham Gia

- Các bạn sinh viên kế toán, kế toán viên, kế toán nội bộ.
- Chủ doanh nghiệp, Ban quản lý doanh nghiệp muốn kiểm tra, làm sổ sách kế toán và kê khai thuế, lập báo cáo tài chính.
- Các doanh nghiệp trước đây làm hình thức kế toán ghi sổ tay, excel nay muốn chuyển sang.

Thời Lượng

Theo chương trình của khoá học

Nội Dung Khóa Học Phần Mềm Kế Toán


- Hướng dẫn thực hiện các công tác kế toán trên phần mềm kế toán Misa, Fast
+ Đầu tiên các bạn sẽ được công ty giao cho 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế chưa được xử lý của 1 doanh nghiệp và mỗi bạn 1 máy tính (giống như 1 người kế toán đang làm việc thực sự)
+ Hướng dẫn cách download phần mềm kế toán Misa, Fast về máy tính
+ Thiết lập thông tin, số liệu kế toán ban đầu, hướng dẫn tổ chức và mã hoá thông tin về khách hàng, chi phí, mã hàng, mã TSCD, vụ việc, công trình…
+ Thực hành các phần hành kế toán: Tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, vật tư hàng hóa, CCDC và TSCĐ, giá thành
+ Hướng dẫn cách hạch toán trên các màn hình nhập liệu: Phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ, nhập kho, xuất kho, tạm ứng, thanh toán tạm ứng, thanh toán công nợ, phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, kết chuyển lỗ lãi…
+ Thực hiện các công tác kế toán trên phần mềm căn cứ vào các báo cáo và sổ sách năm trước để tính số dư đầu kỳ
+ Học thực hành làm trực tiếp trên phần mềm kế toán Excel
- Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu và xử lý số liệu kế toán trên phần mềm Misa, Fast
+ Cách kiểm tra, đối chiếu và xử lý số liệu kế toán trên phần mềm kế toán Misa, Fast và Bravo
+ Thực hành làm các bút toán kết chuyển tự động cuối tháng (thuế, giá vốn, tính khấu hao, phân bổ…), kiểm tra đối chiếu giữa các sổ sách
- Lập báo cáo tài chính và in sổ sách
+ Lập Bảng Cân Đối Kế Toán
+ Lên Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
+ Lên Bảng Cân Đối Số Phát Sinh
+ Quyết toán Thuế TNDN
+ Quyết toán Thuế TNCN
+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách
+ Thuyết Minh Báo cáo tài chính
+ Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp, gián tiếp) …

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán TP. HCM - ACC
Số 212B/1 Nguyễn Trãi, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38338446
Website: http://www.daotaoketoanhcm.com -
Trung tâm Đào tạo Kế Toán TP.HCM chuyên hoạt động trong lĩnh vực kế toán, tư vấn thuế và tư vấn tài chính; các dịch vụ kế toán và thuế của chúng tôi dựa trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp, mang lại sự tin tưởng và an toàn tuyệt đối cho khách hàng, giúp khách hàng phòng tránh rủi ro và tối ưu giá trị doanh nghiệp.
Hiện nay, Trung tâm tập trung thực hiện các dịch vụ như sau:
- Tư vấn về đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, quản lý kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, thuế, quản lý kinh doanh.
- Sản xuất phần mềm, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin.
Trung tâm phục vụ nhiều khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Thành quả đạt được xuất phát từ những nỗ lực phấn đấu không ngừng của Trung tâm, nhất là xây dựng được lòng tin và sự hài lòng của khách hàng qua các hợp đồng dịch vụ đã thực hiện. Trung tâm hiểu rằng để có thể đảm bảo chất lượng các dịch vụ đòi hỏi mọi thành viên phải liên tục tích lũy kinh nghiệm và phát triển vững chắc năng lực chuyên môn.
Khách hàng của Trung tâm bao gồm:
- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động theo Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, ngân hàng, giao thông vận tải, dầu khí, …
- Các cơ quan, tổ chức quốc tế và trong nước, các văn phòng đại diện và cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản