Huấn Luyện Viên Thể Thao

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Thao

Thể dục thể thao ngày nay rất phát triển và đa dạng với nhiều môn thể thao khác nhau. Chương trình đào tạo huấn luyện viên của trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh nhằm đào tạo những đội ngũ huấn luyện viên có đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm chuyên môn cao. Chương trình học này giúp các học viên biết được những kiến thức nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu huấn luyện viên thể thao hiện nay.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Thao


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên ngành
+ Sinh lý TDTT
+ Y học TDTT
+ Vệ sinh TDTT
+ Sinh hóa TDTT
+ Sinh cơ học TDTT
+ Hồi phục TDTT
+ Đo lường thể thao
+ Phương pháp NCKH TDTT
+ Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao
+ Phương pháp huấn luyện thể thao hiện đại
+ Tuyển chọn tài năng thể thao
+ Quản lý TDTT
+ Các môn học chuyên nghiệp: Bơi lội, điền kinh, thể dục dụng cụ, bóng chuyền, bóng đá,...

Trường Đại Học Thể Thục Thể Thao Bắc Ninh
Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
Người liên hệ: Trường Đại Học Thể Thục Thể Thao Bắc Nin
Điện thoại: 84241)831609
Website: http://www.upes1.edu.vn -
Trường Đại Học Thể Thục Thể Thao Bắc Ninh tiền thân là Trường Trung Cấp TDTT Trung Ương được thành lập ngày 14/12/1959. Đến ngày 31/1/1964, trường được đổi tên là Trường Cán Bộ TDTT Trung Ương. Ngày 25/10/1977, Tổng cục thể dục thể thao đã ra quyết định số 446/QĐ - ĐT, nâng cấp thành Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Từ Sơn. Sau đó, lần lượt từ năm 1981 đến năm 1992, để phù hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ đào tạo mới, trường tiếp tục được đổi tên thành Trường Đại Học TDTT và sau đó là Trường Đại Học TDTT I. Ngày 4 tháng 2 năm 2008 thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 149/QĐ - TT, đổi tên Trường thành Trường Đại Học Thể Thục Thể Thao Bắc Ninh. Trường với sứ mệnh là đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, HLV TDTT từ trình độ cử nhân trở lên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao phục vụ sự nghiệp phát triển cho các phong trào TDTT trong cả nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần, sức khỏe của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Với mục tiêu phát triển của trường là xây dựng trường thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa cấp độ, là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ TDTT hàng đầu của cả nước.
Đồng bộ tài khoản