Tổ Chức Quản Lý Thể Dục Thể Thao

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tổ Chức Quản Lý Thể Dục Thể Thao

Chương trình giảng dạy nhằm đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận, kỹ thuật và phương pháp quản lý TDTT hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng những trí thức này vào thực tế phong trào TDTT, có năng lực đảm đương công tác quản lý hành chính, quản lý kinh doanh, giảng dạy và nghiên cứu sâu trong lĩnh vực quản lý TDTT. Chương trình học trang bị cho sinh viên kiến thức nhất định về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, đặc biệt là quản lý kinh doanh trong các tổ chức và doanh nghiệp TDTT, có khả năng tự lập, sáng tạo, tự nâng cao tri thức, có năng lực tự phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề. Có năng lực nghiệp vụ và tố chất cần thiết để đảm đương nhiệm vụ trong quản lý TDTT khác nhau như quản lý phong trào TDTT quần chúng, rèn luyện sức khỏe vui chơi giải trí, truyền bá và phát triển lĩnh vực TDTT quần chúng, quản lý cán bộ TDTT, quản lý các công trình và cơ sở vật chất TDTT, quản lý thể thao chuyên nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tổ Chức Quản Lý Thể Dục Thể Thao


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Giáo dục học TDTT
+ Lý luận và phương pháp TDTT
+ Quản lý TDTT
+ Đo lường thể thao
+ Thể thao dân tộc Việt Nam
+ Lý luận và phương pháp thể thao trường học
+ Mỹ học
+ Lý luận và phương pháp môn dục điền kinh, bơi lội, thể dục, bóng đá, bóng chuyền, vật, bóng bàn, võ, cờ vua, cầu lông, quần vợt, bóng rổ, bắn súng thể thao
+ Hệ thống quản lý dữ liệu Poxpro
+ Luật thương mại
+ Điều tra xã hội học
+ Quản lý sự nghiệp TDTT
+ Quản lý rèn luyện vì vui chơi sức khỏe
+ Quản lý sân bãi, công trình TDTT
+ Quản lý huấn luyện thi đấu thể thao
+ Một số chính sách qui định của khu vực, thế giới về TDTT, tổ chức TDTT quốc tế
+ Kế hoạch hóa TDTT
+ Quản lý câu lạc bộ, đơn vị TDTT cơ sở

Trường Đại Học Thể Thục Thể Thao Bắc Ninh
Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
Người liên hệ: Trường Đại Học Thể Thục Thể Thao Bắc Nin
Điện thoại: 84241)831609
Website: http://www.upes1.edu.vn -
Trường Đại Học Thể Thục Thể Thao Bắc Ninh tiền thân là Trường Trung Cấp TDTT Trung Ương được thành lập ngày 14/12/1959. Đến ngày 31/1/1964, trường được đổi tên là Trường Cán Bộ TDTT Trung Ương. Ngày 25/10/1977, Tổng cục thể dục thể thao đã ra quyết định số 446/QĐ - ĐT, nâng cấp thành Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Từ Sơn. Sau đó, lần lượt từ năm 1981 đến năm 1992, để phù hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ đào tạo mới, trường tiếp tục được đổi tên thành Trường Đại Học TDTT và sau đó là Trường Đại Học TDTT I. Ngày 4 tháng 2 năm 2008 thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 149/QĐ - TT, đổi tên Trường thành Trường Đại Học Thể Thục Thể Thao Bắc Ninh. Trường với sứ mệnh là đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, HLV TDTT từ trình độ cử nhân trở lên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao phục vụ sự nghiệp phát triển cho các phong trào TDTT trong cả nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần, sức khỏe của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Với mục tiêu phát triển của trường là xây dựng trường thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa cấp độ, là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ TDTT hàng đầu của cả nước.
Đồng bộ tài khoản