Implementing And Supporting Microsoft Windows XP Professional (70-270)

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Implementing And Supporting Microsoft Windows XP Professional (70-270)

Khoá học này cung cấp cho học viên là những người đang chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch, triển khai, vận hành, quản trị và hổ trợ người dùng trên nền Microsoft Windows® XP Professional trong môi trường local hay môi trường mạng. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên đạt được các kỹ năng:
- Cài đặt Windows XP Professional và nâng cấp lên Windows XP Professional.
- Cài đặt tự động Windows XP Professional sử dụng answer files và Uniqueness Database Files (UDFs), hoặc dử dụng Microsoft Windows 2000 System Preparation Tool.
- Cấu hình và quản lý phần cúng trong máy tính chạy Windows XP Professional.
- Quản lý đĩa .
- Cấu hình và quản lý file systems.
- Troubleshoot tiến trình boot và các lỗi hệ thống trong quá trình khởi động.
- Cấu hình desktop environment, và sử dụng profiles để tinh chỉnh desktop enviroment.
- Cấu hình vả hổ trợ Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) trong Windows XP Professional.
- Cấu hình Windows XP Professional để vận hành trong môi trường mạng.
- Hổ trợ remote users.
- Cấu hình Windows XP Professional đối với mobile computing.
- Giám sát tài nguyên và hiệu suất thi hành của hệ thống.

Đối Tượng Tham Gia

- Học viên mới làm quen với hệ điều hành Windows XP Professional.
- Chuyên viên IT chịu trách nhiệm hổ trợ kỹ thuật Windows XP Professional.
- Chuyên viên IT chịu trách nhiệm hổ trợ kỹ thuật cho Microsoft Windows NT 4.0 hoặc Windows 2000/2003 Server.

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học Implementing And Supporting Microsoft Windows XP Professional (70-270)


- Installing Windows XP Professional.
- Adding Hardware to Windows XP Professional Clients.
- Resolving Boot Process Issues.
- Configuring the Desktop Environment.
- Configuring Internet Explorer and Supporting Applications.
- Configuring Windows XP Professional to Operate in a Microsoft Network.
- Configuring Windows XP Professional for Mobile Computing.

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản