Installing And Configuring The Windows Vista Operating System (70-620)

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Installing And Configuring The Windows Vista Operating System (70-620)

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và khả năng cài đặt và cấu hình Window Vista desktops.Và cấu hình những máy tính di động và những ứng dụng chạy trên Window Vista. Khóa học sẽ tập trung vào bốn điểm chính:cài đặt, bảo mật, mạng và duyệt. Kết thúc khóa học, học viên sẽ biết cài đặt và cấu hình bảo mật Window Vista Desktop, trên mạng và sẵng sàng duyệt. Đây là khóa học đầu tiên trong chương trình giảng dạy Window Vista và sẽ là điểm bắt đầu cho những khóa học kỹ thuật nâng cao cuả Window Vista. Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức và khả năng cần thiết để chắc chắn cấu hình của những công cụ IT chuyên nghiệp và những ứng dụng thích hợp với Window Vista. Học viên sẽ tập trung vào 6 điểm chính:những công cụ bảo trì và tối ưu, những ứng dụng về truyền thông, những ứng dụng về sản xuất, máy tính notebooks, thiết bị di động và Tablet PC.

Đối Tượng Tham Gia

Những IT chuyên nghiệp với mong muốn trở thành một chuyên gia kỹ thuật. Những chuyên gia công nghệ về Window Vista được định nghĩa như là một chuyên gia quan tâm tới vấn đề nghiên cứu, khả năng đánh giá, dùng những sản phẩm tham chiếu hoặc là tham gia những kỳ thi để chứng tỏ kiến thức, khả năng, kinh nghiệm liên quan đến công nghệ Window Vista.

Thời Lượng

- Môn 5115: 24 giờ.
- Môn 5116: 16 giờ.

Nội Dung Khóa Học Installing And Configuring The Windows Vista Operating System (70-620)


- Môn 5115:
+ Installing Windows Vista.
+ Upgrading and Migrating to Windows Vista Ultimate Edition.
+ Configuring Post-Installation System Settings.
+ Sharing Files by Using Windows Vista.
+ Configuring Advanced Networking.
+ Configuring User Account Security.
+ Configuring Network Security.
+ Configuring Internet Explorer 7.0.
- Môn 5116:
+ Maintaining and Optimizing Windows Vista Systems.
+ Configuring Windows Vista Media Applications.
+ Configuring Windows Vista Productivity Applications.
+ Configuring Mobile Computers.
+ Configuring Tablet PC Settings.
+ Networking Mobile Computers.

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản