Kế Toán Doanh Nghiệp - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Nghề FLC

Tầng 4, FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp

Sau khi đào tạo đảm bảo người học được trang bị các kiến thức: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán. Nắm vững và vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề. Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán. Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn. Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp


- Chính trị
- Pháp luật
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng - An ninh
- Tin học
- Ngoại ngữ (Anh văn)
- Kinh tế chính trị
- Luật kinh tế
- Kinh tế vi mô
- Anh văn chuyên ngành
- Kinh tế vĩ mô
- Nguyên lý thống kê
- Lý thuyết tài chính tiền tệ
- Lý thuyết kế toán
- Quản trị doanh nghiệp
- Thống kê doanh nghiệp
- Thuế
- Tài chính doanh nghiệp1
- Kế toán doanh nghiệp 1
- Kế toán doanh nghiệp 2
- Kế toán doanh nghiệp 3
- Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1
- Thực hành Kế toán doanh nghiệp 2
- Thực tập nghề
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Kế toán quản trị
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Kiểm toán
- Tin học kế toán
- Thực tập tốt nghiệp
- Soạn thảo văn bản
- Quản trị học
- Toán kinh tế
- Marketing
- Kinh tế phát triển
- Kinh tế quốc tế
- Thị trường chứng khoán
- Lập và phân tích dự án đầu tư
- Kế toán ngân sách xã, phường
- Kế toán thương mại dịch vụ
- Kế toán thuế
- Thực hành kế toán ngân sách xã, phường
- Thực hành quyết toán thuế
- Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Trường Cao Đẳng Nghề FLC
Tầng 4, FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nghề FLC
Điện thoại: (84-4)37955581
Website: http://caodangflc.edu.vn - Email: contact@caodangflc.edu.vn
Xây dựng và phát triển Trường cao đẳng nghề FLC thành một trường đồng bộ, hiện đại, theo chuẩn quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo quốc tế, thực hiện đào tạo đa cấp, đa ngành và đào tạo liên thông, đảm bảo đủ sức đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước và khu vực. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; kết hợp đào tạo với thực tiễn sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Năng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo bằng cách cập nhật và ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ, phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội. Mở rộng khả năng cung ứng nguồn nhân lực cho các công ty, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước, trao đổi các thông tin khoa học, chương trình đào tạo, giảng viển để hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản