Quản Trị Lễ Tân - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Nghề FLC

Tầng 4, FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Lễ Tân

Trình bày và giải thích được vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng chức danh thuộc bộ phận lễ tân trong khách sạn, cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân, mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong khách sạn, yêu cầu đối với nhân viên lễ tân khách sạn, hoạt động của bộ phận lễ tân qua các giai đoạn phục vụ khách. Trình bày và phân tích được các quy trình nghiệp vụ: đăng ký giữ chỗ, đón tiếp và đăng ký khách, phục vụ khách trong thời gian lưu trú, trả buồng và thanh toán. Trình bày được quy trình thanh toán đối với các hình thức thanh toán khác nhau. Nêu được và giải thích được các quy định về an toàn an ninh trong khách sạn. Trình bày và phân tích được các loại báo cáo bán hàng. Trình bày và phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng và những công việc cần chuẩn bị khi trước khi tiến hành việc đào tạo tại bộ phận và việc giám sát sự phục vụ khách của nhân viên.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Lễ Tân


- Chính trị
- Pháp luật
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng - An ninh
- Tin học
- Ngoại ngữ (tiếng Anh)
- Tổng quan du lịch và khách sạn
- Tâm lý và giao tiếp trong du lịch
- Địa lý du lịch Việt Nam
- Marketing du lịch
- Kỹ năng bán hàng
- Tổ chức kinh doanh khách sạn
- Chăm sóc khách hàng
- Kế toán khách sạn
- Nghiệp vụ thanh toán
- Nghiệp vụ văn phòng
- Nghiệp vụ buồng
- Nghiệp vụ nhà hàng
- An toàn an ninh khách sạn
- Đăng ký giữ chỗ
- Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú
- Phục vụ khách lưu trú
- Trả buồng và thanh toán
- Báo cáo lễ tân
- Tin học Lễ tân
- Cơ sở vật chất kỹ thuật khách sạn
- Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch
- Quản trị nguồn nhân lực
- Tổ chức giám sát và đào tạo tại bộ phận Lễ tân
- Nghiệp vụ Lễ tân nâng cao
- Thực hành nghiệp vụ 1 (tại cơ sở)
- Thực hành nghiệp vụ 2 (tại cơ sở)
- Ngoại ngữ chuyên ngành cơ bản (tiếng Anh)
- Ngoại ngữ chuyên ngành (tiếng Anh)
- Trang điểm cá nhân
- Lễ tân ngoại giao
- Lịch sử văn minh thế giới
- Lịch sử văn hóa Việt Nam với du lịch
- Nghiệp vụ lữ hành
- Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
- Môi trường du lịch
- Thống kê kinh doanh
- Quản trị tài chính DN DLKS
- Quản trị lưu trú
- Tổ chức sự kiện
- Ngoại ngữ nâng cao (tiếng Anh)
- Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Nhật)

Trường Cao Đẳng Nghề FLC
Tầng 4, FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nghề FLC
Điện thoại: (84-4)37955581
Website: http://caodangflc.edu.vn - Email: contact@caodangflc.edu.vn
Xây dựng và phát triển Trường cao đẳng nghề FLC thành một trường đồng bộ, hiện đại, theo chuẩn quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo quốc tế, thực hiện đào tạo đa cấp, đa ngành và đào tạo liên thông, đảm bảo đủ sức đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước và khu vực. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; kết hợp đào tạo với thực tiễn sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Năng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo bằng cách cập nhật và ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ, phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội. Mở rộng khả năng cung ứng nguồn nhân lực cho các công ty, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước, trao đổi các thông tin khoa học, chương trình đào tạo, giảng viển để hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản